^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

 28.janvāra pēcpusdienā, kopā ar Latvijas piecu pirmsskolu iestāžu pārstāvēm, kā arī trīs Igauņu pirmsskolas iestāžu pārstāvēm devāmies pieredzes apmaiņas vizītē uz Klaipēdu, Nordplus Junior projekta “Meet yourself” ( Satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir  sadarbība ar vecākiem un pedagoģiskais darbs daudzkultūru vidē. Projekta norises laiks:2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Klaipēdā viesojāmies 5 dažādās pirmsskolas iestādēs, mums bija iespēja iepazīties ar kaimiņvalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, vērojām mācību procesu, grupu nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, apmeklējām profesionālās pilnveides kursus – “Veiksmīgas dzīves stratēģija”,  kā arī piedalījāmies seminārā un prezentējām savu iestādi.

Viesojāmies arī Klaipēdas kultūras un amatniecības centrā, kur vairāk izzinājām lietuviešu kultūru, tradīcijas un ieražas, kā arī degustējām nacionālos ēdienus. Noslēgumā bija rotaļu aktivitātes - katra valsts iemācīja vismaz 3 rotaļas projekta dalībnieku grupai.

Lasīt tālāk: Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Kopš 2017./2018.m.g. esam pilotskola Skola 2030 projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Komandas sastāvā ir 8 iestādes pedagogi, kuri apmeklē projekta organizētās mācības.

Pakāpeniski apgūtās zināšanas iekļaujam ikdienas mācību procesā, un ar gūto pieredzi Skola 2030 mācībās, dalāmies ar saviem kolēģiem. Mūsu iestādes kolektīvs ir idejām bagāts, atvērts jaunām zināšanām un prasmēm, gatavs aktīvi līdzdarboties komandā, kas nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbību, attīstību un sekmētu virzību atbilstoši laikmeta prasībām.

Lasīt tālāk: PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Ziemas prieki 2019

Šī ziema mūs lutināja ar ziemai atbilstošu laiku un sniegu. Katra grupiņa regulāri dodas āra pastaigās, un arī ziemā var sportot ārā. Izglītojot bērnus, īpašu uzmanību pievēršam aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, darbojoties arī Ekoskolu programmā, cenšamies aktivizēt un rosināt bērnus kopā ar ģimenēm daudz laika pavadīt ārā.

Lasīt tālāk: Ziemas prieki 2019

PII “Pienenīte” “Zaķēnu grupas ciemošanās bibliotēkā

            Ir dzestrs 23. janvāra rīts. “Zaķēnu” grupas bērni, paēduši brokastis, dodas uz Ulbrokas bibliotēku. Mūs mīļi sagaida bibliotēkas vadītāja Daiga un bibliotekāres Daina un Ieva. Bērni tiek iepazīstināti ar darbu bibliotēkā, ar daudzām iespējām, ko šeit var gūt, kā izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Vadītājas Daigas vadībā notiek bibliotēkzinību stunda “Ja es būtu grāmata”, kur galvenais uzdevums ir izstāstīt, pamatot, kāpēc mani (grāmatu), vajadzētu izlasīt. Daiga parāda dažas grāmatas un, bērniem saprotami izstāsta, paskaidro.

Bibliotekāre Daina piedāvā katram bērnam no brīnummaisa izvilkt grāmatu, tā jāatver jebkurā lapaspusē un jālasa. Bija ļoti aizkustinošs moment, kad bērni, čukstus un ar interesi, lasīja savas izvēlētās grāmatas tekstu, kurš pēc tam bija jāpastāsta. Liels bija bērnu pārsteigums, kad Daina parādīja pašu mazāko, bibliotēkā esošo grāmatiņu, ko varēja turēt plaukstā.

Lasīt tālāk:  PII “Pienenīte” “Zaķēnu grupas ciemošanās bibliotēkā

Eglītes “ZooBrieži” zvēriņiem

Esam priecīgi, ka 2018.gada nogalē mums izdevās jau 2017.gadā lolotā aktivitāte – nodot grupu skaistās eglītes “ZooBriežu” zvēriņiem.

2018.gada decembrī mūsu PII “Pienenīte” grupiņām un svētku zālēm Stopiņu novada dome bija sarūpējusi ļoti skaistas, krāšņas  un kuplas eglītes.

No 10.decembra līdz 21.decembrim, gan bērni ,gan skolotājas, gan arī vecāki katru dienu varēja priecāties par kopīgi izrotātajām , skaistajām un kuplajām eglītēm.

Lasīt tālāk: Eglītes “ZooBrieži” zvēriņiem

Eglītes iedegšana 2018

Decembris ir brīnumu gaidīšanas laiks. Arī šogad- decembrī,  turpinājām mūsu tradīciju –rotājām mūsu iestādes āra teritorijas kuplo sudrabegli ar vecāku, skolotāju un bērnu darinātiem vēja zvaniem un puzuriem.

Jau piekto gadu darbojamies Ekoskolu programmā, un esam lepni, ka pie mūsu iestādes turpina plīvot zaļais Ekoskolas karogs. Darbojoties Ekoskolas programmā, esam kļuvuši “zaļāki” savās domās un darbos. Cenšamies vairāk aizdomāties, kā arī radīt izpratni bērnos un ģimenēs, kā taupīt resursus, kā rīkoties un dzīvot videi draudzīgāk, utt.

Lasīt tālāk: Eglītes iedegšana 2018

Projekts „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” noslēdzies

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada finansēto projektu ietvaros PII „Pienenīte” norisinājās nodarbību cikls „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”.  Projekta  ietvaros jūnijā, augustā un septembrī  visi interesenti, kam ir tuvi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi, varēja apmeklēt divu nodarbību ciklu.

Pirmā cikla nodarbība tika veltīta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās audzināšanas aspektiem, kuras laikā dalībniekiem tika sniegts ieskats par mūsu sabiedrībā pieņemtajām tikumiskajām vērtībām, tika akcentēta vecāku un citu bērnu aprūpē iesaistīto pieaugušo loma bērnu tikumiskajā audzināšanā. Tāpat šo nodarbību laikā tika akcentēta vecāku loma pozitīvas attieksmes pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā bērniem. Nodarbību laikā dalībniekiem tika piedāvāti praktiski ieteikumi, kā vecāki un citi bērnu aprūpē iesaistītie pieaugušie var stiprināt bērnu piederības izjūtu ģimenei un veicināt nacionālās pašapziņas veidošanos.

Lasīt tālāk: Projekts „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” noslēdzies

MAIZĪTES CEĻŠ UZ MĀJĀM

                                                                                   Rudens nāca sētiņā,

                                                                                   Graudi bira klētiņā... 

 

      Saule uzsmaida, dāvājot zelta rudens  starus un pavadot ,,Bitīšu,, grupas bērnus, skolotājas un auklīti ekskursijā uz Brīvdabas muzeju.

Lasīt tālāk: MAIZĪTES CEĻŠ UZ MĀJĀM

PII „Pienenīte” ģimenes velobrauciens

22.septembrī neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, PII „Pienenīte” notika ģimenes velobrauciens no PII Pienenīte uz Ulbrokas vidusskolu.  Pasākuma ieskaņā visi velobraucēji tika informēti par drošību uz ceļa, par nepieciešamo ekipējumu- ķiverēm, elkoņu, ceļu sargiem, lai velobrauciens noritētu droši. Un brauciens varēja sākties! Visi draudzīgi devāmies uz Ulbrokas vidusskolu, pa ceļam aplūkojot Ulbrokas skaistos rudenīgos dabas skatus. Ierodoties galamērķī mūs sagaidīja Futbola parks pārstāvji, kuri parūpējās par sportiskām aktivitātēm – dažādas stafetes, futbola spēlēšana. Bērni varēja arī pārliecināties par riteņbraukšanas prasmēm izbraucot šķēršļu joslu, kas visiem radīja ļoti lielu prieku un pozitīvas emocijas. Lai uzņemtu vitamīnus un enerģiju iestiprinājāmies ar pašu atnestajiem āboliem. Un pasākuma noslēgumā protams, apbalvošana, jo visi aktīvi kopā ar ģimenēm pavadījām skaistu rīta cēlienu un visi vecāki vienbalsīgi nobalsoja, ka šāda tradīcija ir jāturpina katru gadu! Liels paldies PII Pienenīte personālam un vecākiem par aktīvo iesaistīšanos šī pasākuma organizēšanā!

I. Pelša vecāku padomes priekšsēdētāja

Ekoskolas zaļā karoga balva saņemta arī šogad!

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas, ļoti lepojamies, ka šo izglītības iestāžu pulkā esam arī mēs- Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” .Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolas programmā darbojamies kopš 2014./2015.m.g. , šo gadu laikā esam veicinājuši un pilnveidojuši savu izpratni par vides izglītību, tās nozīmību un sasaisti ar mācību procesu. Mūsu iestādē mācību procesā bērni izzina, pēta, novēro, izmēģina, pārbauda un rod secinājumus par dažādām norisēm dabā un apkārtējā vidē.

Lasīt tālāk: Ekoskolas zaļā karoga balva saņemta arī šogad!

Veloafiša

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

Rīgā, 2018. gada 7. septembrī

Informācija medijiem

 

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

 

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas, ļoti lepojamies, ka šo izglītības iestāžu pulkā esam arī mēs- Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” .Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”

Lasīt tālāk: EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Divu nodarbību cikls š.g. 17.09. un 20.09.

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu  vecāki, vecvecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.

 

1. nodarbība: 17.09.2018 no plkst. 17.00-19.00 „Bērnu tikumiskā audzināšana”

Nodarbībā tiks sniegts ieskats par:

Lasīt tālāk: „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"