^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

PII “Pienenīte” projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas norise, realizējot caurviju “Sadarbība un līdzdalība”

            Šajā mācību gadā iestādes  pedagogu pilotkomanda 8 cilvēku sastāvā  sāka aktīvi  darboties kompetenču projektā. 2017./2018.mācību gadam tika apmeklētas visas plānotās mācības Skola2030 kompetenču komandai, kā arī vadības komandai. Dalījāmies pieredzē, materiālos, radījām prezentācijas. Tika veikta jaunā mācību standarta izpēte un izzināšana, salīdzinot ar šī brīža spēkā esošo IZM pirmsskolas mācību programmu. Iestādē ikdienas darbā notiek aktīva mācīšanās iedziļinoties ar pedagogiem par aktivitātēm, galvenajiem virzieniem “Kompetenču pieejā mācību saturā”. Pedagogi šīs aktivitātes sāk ieviest un cenšas integrēt, izmantot un izmēģināt ikdienas mācību procesā. Mēs dalāmies pieredzē, uzņēmām delegācijas no Pierīgas PII ‘’Bitīte’’ Rīgas PII ‘’Kadiķītis’’ u. c. Dalījāmies savā pieredzē ar Stopiņu novada kolēģiem, sadarbojamies ar projektā iesaistītajām iestādēm no visa Latvijas. Aktīva sadarbība ar mūsu projekta kuratori I.Irbi. Apmeklējām privāto PII “Viršu dārzs”, kur guvām pozitīvu  pieredzi par jaunajām kompetenču darba metodēm. Ar savu iestādes pedagogu darba grupu  vēl papildus izstrādājām ieteikumus jaunajā mācību saturā, par to ko vēlams mainīts un iekļaut. Par iegūto pieredzi, kopā ar mūzikas skolotāju A.Ušacku izveidojām prezentāciju, ko demonstrējām metodiskajā sanāksmē. Mūzikas skolotāja A.Ušacka organizēja svinīgu pasākumu – veltītu Latvijas dzimšanas dienai sešām grupām. Tika akcentēta sadarbība, līdzdalība un pašvadība, jo pasākumā piedalījās sešas grupas. Lielākā grupa “Spārītes” paši vadīja svētku koncertu un visu grupu bērni paši gatavoja dekorācijas skolai.

            Mēs guvām izpratni, ka projekts līdz šim nav sasniedzis augstu rezultātu. Tikai šā gada 10. maijā publiskajā telpā parādījās mazākā daļa aprobējamie materiāli pirmsskolai, un programma ir tapšanas stadijā. Kolektīvi atbalstām valdības lēmumu 6 gadīgo bērnu mācību uzsākšanu 1. klasē atlikt uz vēl vienu gadu, lai pa gadu varētu piestrādāt pie projekta nepilnībām un veiksmīgi novadīt līdz galam jaunā mācību satura programmas aprobāciju pirmsskolas iestādēs.  Turpinām mācīties iedziļinoties un iesaistīt pedagogus mācīšanās procesā, rosinām ar praktiskām idejām, dotajiem materiāliem, censties plānot mācību saturu “pa jaunam”, mācīties kritiski domāt. Lai plānošana katram pedagogam būtu jēgpilna, jāizvirza jēgpilns sasniedzamais rezultāts, jāizdomā – kā es zināšu, ka tas ir sasniegts, jāsaprot – kas man jādara, lai to sasniegtu, jāsagatavo vadmotīvs kā vajadzētu plānot mācību procesu katram skolotājam.

            Uzsākot jauno 2017./2018.mācību gadu konferences informācija dominēja kā viela pārdomām pirms jaunā mācību gada, kā arī rosināja izvirzīt mācību gada galvenos uzdevumus mūsu iestādē, balstoties uz valsts norādītajām tendencēm un prioritātēm Skola2030, daudz informācijas no arodbiedrības projektiem, ko plāno panākt sadarbojoties ar Saeimu. Prieks dzirdēt un redzēt diagrammās visu Pierīgas izglītības iestāžu panākumus mācībās un interešu izglītībā, kā arī ieguvām vērtīgu un jēgpilnu lekciju pārdomām “BrainGym” ar Pēteri Urtānu. Visi apkopotie ierosinājumi salīdzinot ar IZM spēkā esošo pirmsskolas mācību programmu iesūtīti Skola2030. Pedagogi šīs aktualitātes cenšas un sāk ieintegrēt, izmantot un izmēģināt ikdienas mācību procesā, dalīties pieredzē, uzņemt delegācijas no Pierīgas PII, Stopiņu novada kolēģus un sadarboties ar projektā iesaistītajām iestādēm. Mūsu iestādes pedagogu kolektīvs ir uz pārmaiņu ceļa un optimistiski noskaņots strādāt tālāk, lai realizētu projekta aprobācijas gaitā mūsu iestādes izvirzīto  mērķi: ‘’Palīdzi citam un pieņem cita palīdzību’’, kas ietver sevī daudz un dažādas sadarbības formas, spēju ieklausīties otrā, uztvert cita viedokli, aizstāvēt savas un cita idejas, praktiski kopā darboties pa pāriem vai grupās, kā arī apgūt jaunas nezināmas prasmes, eksperimentēt un veidot dažādus projektus. Šīs  uzskaitītās prasmes un vēl daudzas citas kompetences ir nepieciešamas 21. gadsimta karjeras izglītībai un katras personības attīstībai.

PII ‘’Pienenīte’’ vadītāja: L. Sturme

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.