^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Ieteikumi veiksmīgam adaptācijas procesam pirmsskolā

Praktiski ieteikumi ikdienai:

 • Bērniem, kuri paši jau ģērbjas- drēbes ar spiedpogām un rāvējslēdžiem, apavus ar lipekļiem, lai bērns pats var viegli uzvilkt un novilkt;
 • Viegli uzvelkamām jābūt arī āra drēbēm, lai personāls var ātri saģērbt bērnus, vai arī bērni paši var veiksmīgāk tikt galā ar ģērbšanos;
 • Ikdienā mājās nostiprināt pašapkalpošanās prasmes (ģērbšanās, ēšana, tualetes lietošana), visu, ko bērns ir apguvis, ļaut darīt pašam, bet plānot vairāk tam laiku;
 • Pietiekošā daudzumā skapītī maiņas drēbes, lai bērns var vingrināt un attīstīt pašapkalpošanās prasmes;

Bērna emocionālai labsajūtai:

 • Pirmās dienas ieteicams vest bērnu uz dārziņu katru dienu, bet var atstāt grupiņā īsāku laiku;
 • Rīta cēlienu mājās veidot nesteidzīgu, visu nepieciešamo sagatavojot jau vakarā;
 • No rīta noteikti jāatvadās no bērna un jāpasaka, ka mamma vai tētis atnāks pakaļ;
 • Rīta cēlienu ieteicams veidot lietišķāku, nevelkot garumā atvadu brīdi;
 • Ieteicams uz bērnudārzu nākt ap 8.00, lai bērns līdz brokastīm var iejusties grupiņā;
 • Adaptācijas laikā ieteicams mājās bērnam piedāvāt brokastis;

Ieteikumi vecākiem :

 • Adaptācijas laiks bērnudārzā atspoguļo bērna iekšējo noskaņojumu- jo drošāk bērns jūtas šajā pasaulē, jo vieglāk uztver pārmaiņas;
 • Pārdomājiet, ko Jūs sagaidiet no bērnudārza un savas šaubas vai bažas kliedējiet iepazīstoties ar grupu skolotājām, skolotāju palīgiem, kārtību un dienas režīmu bērnudārzā;
 • Jo drošāki un pārliecinātāki būs vecāki, jo drošāk bērnudārzā jutīsies Jūsu bērns;
 • Noskaņojiet bērnu pozitīvi, stāstot, ko bērns iegūs apmeklējot bērnudārzu;
 • Jautājumus skolotājai ieteicams uzdot pēcpusdienās, kad atnākat pēc bērna;
 • Ārpus bērnudārza darbojaties ar bērnu, pavadiet kopā saturīgi laiku, lai bērns izjūt Jūsu klātbūtni, neskatoties uz to, ka uzsācis bērnudārza gaitas;
 • Pēc labi pavadītas dienas bērnudārzā nav ieteicams bērnu apbalvot ar konfektēm, tas nesekmēs adaptācijas procesu.

Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem 2020./2021. mācību gadā:

 • Adaptācijas laikā un vispār bērnudārzā nav atļautas mantas no mājām;
 • Vecākiem netiks piedāvāta iespēja adaptācijas laikā kādu laiku pavadīt grupiņā kopā ar bērnu;
 • Vecākiem organizēt rīta un pēcpusdienas cēlienus tā, lai garderobes telpās atrastos pēc iespējas īsāku laiku.

 

Evita Anča

PII „Pienenīte” Izglītības psihologs

Sludinājums

   Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ skolotāja palīgu ( bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju). Atalgojums  par 1 slodzi 650,00 euro mēnesī, pirms nodokļu atskaitījuma. Ir iespējama piemaksa un nepieciešamo kursu apmaksa. Darbs 8 stundas  dienā divās maiņās no pl.: 7:00-16:00 un no 11:00-19:00. Nepieciešama  vidējā izglītība, vēlama  līdzīga darba pieredze. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

 

Darba sludinājums

   Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  patstāvīgā darbā  pirmsskolas  skolotāju. Atalgojums  par 1 slodzi 950,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā ar  atbilstošu kvalifikāciju. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

 

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

 

???

Paziņojums!

Vadītājas atvaļinājuma laikā, no š.g. 11. augusta līdz š.g. 17. augustam, vadītāju aizvieto vadītāja vietnieks izglītības jomā Santa Šika.

Tālrunis: 67910744

Sludinājums

   Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina   uz aizvietošanas laiku skolotāja palīgu ( bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju). Atalgojums  par 1 slodzi 650,00 euro mēnesī, pirms nodokļu atskaitījuma. Ir iespējama piemaksa un nepieciešamo kursu apmaksa. Darbs 8 stundas  dienā divās maiņās no pl.: 7:00-16:00 un no 11:00-19:00. Nepieciešama  vidējā izglītība, vēlama  līdzīga darba pieredze. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

Sludinājums

   Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  patstāvīgā darbā  pirmsskolas  skolotāju. Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā ar  atbilstošu kvalifikāciju. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

 

JAUNUZŅEMTO BĒRNU VECĀKU KOPSAPULCE

 

JAUNUZŅEMTO BĒRNU VECĀKU KOPSAPULCE

NOTIKS 2020.GADA 3.AUGUSTĀ (pirmdien) PLKST.18:00 PII “PIENENĪTE”

JAUNĀ KORPUSA AKTU ZĀLĒ

 

Pārrunāsim, iepazīsim un uzzināsim:

 • bērnam veiksmīgus adaptācijas b/d priekšnosacījumus;
 • iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 • dienas režīmu;
 • savu grupu skolotājas;
 • grupu telpas.

 

PII “Pienenīte” administrācija

Sludinājums

   Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  patstāvīgā darbā  pirmsskolas  skolotāju. Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā ar  atbilstošu kvalifikāciju. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

Apsveikums

RĪKOJUMS

16.03.2019.                                                                                                                      Nr. 5-PD

Par drošības pasākumu noteikšanu

1.    Pamatojoties uz MK noteikumiem “Par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli”, MK rīkojumu Nr. 105 (14.03.2020.) Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” ar šā gada 17. martu iestādē izglītojošais process tiek pārtraukts, tiek nodrošināta saimnieciskā darbība un audzēkņu pieskatīšanu. No 17. marta līdz 14. aprīlim tiek organizēts darbs 4 dežūrgrupās pa vecumiem, šādā kartībā:
1.1    Grupa Nr. 15 “Tauriņi” (sagatavošanas grupas):
 Grupa Nr. 4 “Bitītes” + Grupa Nr. 5 “Knīpas un knauķi” + grupa Nr. 7 “Lācēni” + grupa Nr. 14 “Zvaigznītes” + grupa Nr. 15 “Taurenīši”,
1.2    Grupa Nr. 14 “Zvaigznītes” (vecākās grupas):
Grupa Nr. 3 “Gliemezīši” + Grupa Nr. 8 “Rūķi” + grupa Nr. 9 “Mārītes” + grupa Nr. 6 “Kāpēči”
1.3    Grupa Nr. 13 “Spārītes” (vidējā vecuma grupas):
Grupa Nr. 12 “Burtiņi” (logopēdiskā grupa) + Grupa Nr. 2 “Saulītes” + grupa Nr. 10 “Zaķēni” + grupa Nr. 13 “Spārītes”,
1.4    Grupa Nr. 17 “Podziņas” (jaunākā vecuma grupas):
Grupa Nr. 1 “Cālēni” + Grupa Nr. 11 “Putniņi” + grupa Nr. 16 “Skudriņas” + grupa Nr. 17 “Podziņas”,
1.5    Iestādes filiālē Vālodzēs Grupa Nr. 18 “Ezīši” + Grupa Nr. 19 “Ķipari” līdz šā gada 23. martam (jaunākā vecuma grupas),


2.    Darba režīms apvienojoties grupās šajā laika periodā no šā gada 17. martam līdz 14. aprīlim pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem tiek noteikts pa darba dienām, atbilstoši apstiprinātajam vadītāja grafikam. Savi darba pienākumi tiek veikti attālināti lai nodrošinātu valstī noteiktos piesardzības pasākumus un mazinātu saslimstības risku.

Informācija vecākiem!

  Informēju, ka sazinoties ar SPKC precizēju informāciju, ka bērnam atgriežoties pirmsskolas iestādē valstī noteiktajā krīzes laikā ( no 13.03.-14.04.), neskatoties uz neapmeklēto dienu skaitu, vecākam ir jāaizpilda tikai ‘’apliecinājuma’’ veidlapa, ko var saņemt pie grupas skolotājas. Ja nav saslimšanas pazīmju vai nav bijusi saslimšana, pēc atgriešanās ārsta zīme iestādē nav jāiesniedz.

vadītāja : L. Sturme

13.03.2020.

Izsludināta ārkārtas situācija valstī. Ārkārtas situācijas rīcības Stopiņu novadā

     Šovakar, 12.martā, plkst.18.00 Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne sasauca Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu, sporta iestāžu un kultūras iestāžu direktorus un vadītājus uz ārkārtas sanāksmi domē, lai nodrošinātu ārkārtas situācijas noteikumu darbību Stopiņu novadā.

 Sanāksmē piedalījās: Lelde Sturme – PII “Pienenīte” vadītāja, Normunds Balabka  - Ulbrokas vidusskolas direktors, Valērija Mikute – Stopiņu pamatskolas direktore, Agris Žilde – Upesleju direktora p.i., Ieva Veģere  - Gaismas pamatskolas direktores p.i., Žanna Stankeviča – Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas direktore, Liene Glaudāne – Stopiņu novada pašvaldības sporta organizatore, Atis Senkāns – PA “Saimnieks” Transporta daļas vadītājs, Vija Tomiņa – Stopiņu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste, Ainārs Vaičulens – priekšsēdētājas vietnieks, Vita Pinne – Stopiņu novada kultūras centra direktore.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par kopējām rīcībām un sekojošo informāciju iedzīvotājiem:

Lasīt tālāk: Izsludināta ārkārtas situācija valstī. Ārkārtas situācijas rīcības Stopiņu novadā

Valodas dienas pasākums

21. februāra rītā sagatavošanas grupu bērnus un skolotājas apvienoja dzimtās valodas dienai veltīts pasākums, kas nu jau kļuvis par mūsu iestādes tradīciju. Šis pasākums, tāpat kā daudzi citi, saistīts ar prieku par kopā būšanu, par iespēju darboties kopā. Visu grupu bērni iesaistījās dažādos, ar dzimto valodu saistītos uzdevumos: skaitot burtu skaitāmpantiņus, drukājot vārdus un teikumus, izdomājot jaunus vārdus, veidojot salikteņus , sadarbojoties kopīgo uzdevumu veikšanā -kopīgi pārliecinājāmies par dzimtās valodas nozīmi mūsu dzīvē – tā palīdz mums sazināties, paust sevi un, kad dziedam dziesmas latviešu valodā, spēcīgāk izjūtam, cik tā ir arī skaista.

Lasīt tālāk: Valodas dienas pasākums

Paziņojums!

Labdien, cienījamie vecāki!

Izglītības iestādēm ir jābūt informētām, ja jūsu bērns ir devies ārzemju ceļojumā, kurā noteikta koronavīrusa iespējamība.

Valsts operatīvās medicīniskās komisijas jaunie ieteikumi pēc vakardienas, 24.02.2020. sēdes:  Valsts operatīvā medicīniskā komisija 24. februārī lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No 24. februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali. 

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:

Lasīt tālāk: Paziņojums!

„Rūķēnu” grupas ekskursija uz Ugunsdzēsības muzeju

            Laipni sagaidīti „Rūķēni” 21. novembrī, gida pavadībā uzsāk eksponātu apskati Ugunsdzēsības muzejā. Atbilstoši bērnu vecumam tiek uzdoti jautājumi par ugunsdzēsēju darbu un nepieciešamību pēc viņu palīdzības nelaimē.

            Iespēja redzēt ratus, kurus vilka zirgi uz ugunsgrēka vietu, pumpjus, ar kuriem tika pumpēts ūdens, lai uguni nodzēstu, ugunsdzēsēju aizsargtērpus – gan senākus, gan tos, kurus izmanto mūsdienās, ķiveres.

Lasīt tālāk: „Rūķēnu” grupas ekskursija uz Ugunsdzēsības muzeju

“Rūķēnu” grupas pārgājiens gar ezermalu

Mūsu “Pienenīte” atrodas ainaviski skaistā vietā, lai to varētu izmantot kā mācību vidi, kurā bērniem iespējams redzēt, saklausīt, sajust, spriest, izteikt savus secinājumus.

31. maija rītā “Rūķēnu” grupa dosies pārgājienā, lai vairāk iepazītu mūsu apkārtni, novērtētu apkārtējās dabas skaistumu, tīro gaisu, ko mēs elpojam.

Izejot no iestādes, ar mugursomām plecos, bērni noklausās dzejoli par ceļojumu. Arī “Rūķēni” šodien dosies celojumā, kurā neredzēs tālas, svešas zemes kā dzejolī, bet gan iepazīs tuvāk mūsu apkārtni: ūdeņus, augus, dzīvo radību.

Lasīt tālāk: “Rūķēnu” grupas pārgājiens gar ezermalu

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"