^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Stopiņu novada domes „Pienenītes” pedagogi papildina zināšanas

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 19 PII „Pienenīte” pedagogi apmeklēja iestādes psihologa vadīto „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmas 10 grupas nodarbību ciklu. „Bērnu emocionālās audzināšanas” programma izstrādāta Kanādā, tās autore ir S. Lendija. Latvijā šo programmu 2004. gadā adaptēja E. Ozolas vadībā.

Šobrīd sabiedrībā un izglītības iestādēs ļoti daudz tiek diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu uzvedību. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ik pa laikam paspilgtinās šo jautājumu aktualitāte. Tāpēc šīs apmācības programmas ietvaros kopā ar pedagogiem grupu nodarbībās izgājām 10 soļu apmācību, apskatot katrā solī svarīgākos bērnu emocionālās attīstības komponentus. Kā piemērus var minēt bērna fizisko attīstību, valodas attīstību, pašvērtējuma veidošanos, sociālo kompetenču attīstību u.c. Tāpat grupas nodarbībās ar praktiskiem uzdevumiem pārliecinājāmies cik ļoti pieaugušo emociju pašregulācija ietekmē bērnu emociju pašregulācijas attīstību. Nodarbību laikā pirmsskolas pedagogiem tika atsvaidzinātas un sistematizētas zināšanas par apstākļiem, kas var ietekmēt un ietekmē bērnu uzvedību.

 

Kā ļoti nozīmīgu šajā nodarbību ciklā vērtēju pedagogu iespēju savstarpēji dalīties pieredzē. Katrs pedagogs nodarbību laikā varēja dalīties ar veiksmīgiem problēmsituāciju risināšanas piemēriem, tāpat ar situācijām, kuru risināšana rada grūtības. Šo situāciju risināšanai nākotnē palīgā var nākt citu kolēģu pieredze.

Skolotāju atsauksmes par piedāvāto „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmas apmācību ir pozitīvas. Kolēģi kā būtisku vērtēja šo kopā sanākšanas laiku, kad atkal no citas puses var iepazīt cits citu, iegūt jaunas zināšanas un pārrunāt ar bērnu uzvedību saistītos aktuālos jautājumus, jo ikdienas steigā tam bieži neatliek laiks.

Noslēgumā vēlos izteikt cerību, ka uzsākot jauno mācību gadu, pedagogiem ikdienā noderēs apmācības programmā iegūtās zināšanas un tas sekmēs bērnu un pedagogu mijiedarbības uzlabošanos.

Evita Anča

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” psihologs

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.