^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Dzimtās valodas diena “Pienenītē”

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas, un tai veltīto pasākumu, mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda - caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, izceļot valodas bagātību. Arī Latvijā Dzimtās valodas dienas atzīmēšana nu jau ir kļuvusi par tradīciju.

Jau tradicionāli, katru gadu 21.februārī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē organizējām Dzimtās valodas dienai veltītu pasākumu sagatavošanas grupām ( šajā 2018./2019.m.g. „Saulītes”, „Spārītes”, ”Zaķēni” un „Lācēni”).

Šī gada Dzimtās valodas diena, ņemot vērā mūsu iestādes Eko skolas gada tēmu, tika veltīta Enerģijai, tās izpausmēm domās, vējā, priekā, svētkos. Katra grupa bija sagatavojusi prezentāciju par izvēlēto enerģijas veidu. Domu, vēja, prieka, svētku enerģijas krāsainās ziedlapas veido enerģijas ziedu, kas kļūst par galveno svētku dekorāciju un atklāj bērnu domas, izjūtas, radošumu.

“Zaķēnu” grupas skolotājas Antonija un Inese sagatavojušas verbālas domāšanas uzdevumus. Visu grupu bērni aktīvi domā, raksta un izsaka savas domas, konkretizējot jēdzienus, salīdzinot divus atšķirīgus objektus.

“Saulītes” grupas skolotāja Dana pārsteidz bērnus, iejūtoties vēja lomā. Bērni, skolotājas Danas vadītajās kustību rotaļās kopīgi , izjuta caurvēju, viesuli, mazu vējiņu, bezvēju, mēģināja saķert vēju aiz ausīm, bārdas un deguna I. Kraševskas dziesmā “Ķeram vēju”.

Vēju neesam noķēruši, tas parādījis “garu degunu”, izvirpuļo no zāles, dodot vietu prieka enerģijas izpausmēm, ko vada “Spārīšu” grupas skolotāja Sandra. Visas grupas radoši strādā: griež, līmē, raksta, zīmē, meklē savas prieka izpausmes apkopo un noformē lielos plakātos, un  grupu pārstāvji tos prezentē.

Prieks valda svētkos un svētku enerģiju atklāj “Lācēnu” grupas skolotājas Maija un Kristīne. Skolotāja Maija aicina bērnus padomāt un nosaukt gadskārtu svētkus visos gadalaikos. Bērniem bija uzdevums izveidot četru gadalaiku apli un izvēlēties svētkiem raksturīgus atribūtus. Skolotāja Kristīne aicināja padomāt un nosaukt pasaules valstis, kuras bērni zina un valodu, kurā runā. Katrā valstī ir sava dzimtā valoda un arī citās valstīs 21.februāris ir svētku diena. Pasākuma izskaņā bērnu  prieku vairoja  kustību rotaļa “Svētku salūts” un skaisti sasaiņotās dāvanas katrai grupiņai- āboli.

Pasākuma noslēgumā,  skolotājas aicināja bērnus uz kārtīgu izkustēšanos. Visu Dzimtās valodas pasākuma aktīvo deju un rotaļu daļu bija sagatavojušas mūzikas skolotājas Agnese Ušacka un mūzikas skolotāja Gunta Kalniņa. Pasākuma gaitā skolotājas rosināja bērnus kopt un cienīt savu dzimto valodu, daudz lasīt un nepiesārņot to ar sliktiem vai aizgūtiem vārdiem. Dzimtās valodas dienai veltītā pasākuma visus uzdevumus bērni veica ar prieku. Paldies visu sagatavošanas grupu skolotājām par pasākuma tapšanu un teicamu sadarbību, paldies mūzikas skolotājām par pasākuma muzikālo noformējumu, rotaļu un muzikālo aktivitāšu organizēšanu un vadīšanu.

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Evija Konstantinova,

“Zaķēnu” grupas skolotāja Inese Blagova

 

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"