^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

PII „Pienenītes” atbalsta komandas rosīgais marts

Marta mēnesī PII „Pienenītes” atbalsta komandas dalībnieki- logopēdi- Daina Liepiņa un Inga Šnukute, psihologs Evita Anča un atbalsta komandas vadītāja Evija Kubile aktīvi apmeklēja dažādus seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus.

Iestādes logopēdes Inga un Daina 13. martā apmeklēja semināru logopēdijas asociācijā. Seminārs noritēja svētku noskaņās, jo 6. martā tika atzīmēta Eiropas Logopēdijas diena un tika pasniegtas „Gada Logopēds” 2014 balvas.

Par godu šiem notikumiem visiem klātesošajiem tika veltīts koncerts „Klasikas, džeza un populāru melodiju kokteilis”, ko izpildīja mūziķis Jānis Irbe. Pēc šāda priecīga brīža logopēdi veldzējās pie kafijas tases un kliņģera. Tas bija emocionāli pacilājoši un gardi!

 Semināra laikā logopēde Anastasija Irbe un neiroloģe Sarma Lindenberga prezentēja savu grāmatu „Bērns runāt mācās ģimenē” un atbildēja uz jautājumiem saistībā ar šo grāmatu. Šī grāmata ir pieejama arī mūsu bērnudārza speciālistiem, tāpēc paldies jāsaka administrācijai, kas atbalstīja grāmatas iegādi.

Tāpat semināra laikā logopēdi noklausījās divas lekcijas par tēmām: „Bērnu kustības un psihoemocionālā saskaņa” un „Neiroloģiskas izcelsmes iegūtu runas un valodas traucējumu diagnostika un vadlīnijas”.

Šajā pašā dienā – 13. martā iestādes psihologs Evita apmeklēja pieredzes apmaiņas braucienu un smilšu spēles metodes supervīziju Cēsīs. Brauciena laikā psihologi viesojās Cēsu 2. Pamatskolā un Jāņmuižas bērnudārzā. Jāņmuižas bērnudārzā bija iespēja apmeklēt sāls istabu, iepazīties ar bērnudārzu. Dienas turpinājumā piedalījāmies smilšu spēles metodes grupas supervīzijā ko vadīja Vita Kārkliņa un Līga Rāviņa.

Šajā mēnesī aktīvi iesaistījāmies arī Pierīgas Izglītības un kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos. 17. martā PIKSP telpās Lāčplēša ielā norisinājās Pierīgas izglītības iestāžu psihologu metodiskās apvienības sanāksme, kuru apmeklēja arī PII „Pienenīte” psihologs Evita Anča. Sanāksmes laikā tika pārrunātas izglītības iestāžu psihologu aktualitātes. Turpinājumā psihologi dalījās savos veiksmes stāstos.

Šīs pašas dienas vakarā PII „Pienenīte” aicināja iestādes bērnu vecākus uz kopsapulci par tēmu: „Bērnu gatavība skolai” . Kopsapulcē uzstājās iestādes psihologs Evita Anča par tēmu „Bērnu gatavība skolai”, Ulbrokas vidusskolas psihologs Agnese Aspere par tēmu „Bērnu gatavības skolai nozīme uzsākot skolas gaitas”, skolas speciālais skolotājs Džuljeta Āboliņa par tēmu „Atbalsta pasākumi Ulbrokas vidusskolā”.

Katru mācību gadu PII „Pienenīte” administrācija kopīgi izvērtē vēlamās kopsapulces tēmas aktualitāti. Taču vecāku apmeklējums un interese par šī gada kopsapulces tēmu bija neliela.

Atsaucoties Ulbrokas vidusskolas uzaicinājumam, 20. martā, PII „Pienenītes” atbalsta komanda devās pieredzes apmaiņā uz skolu. Šī tikšanās tika rīkota visu Stopiņu novada Pirmsskolas izglītības iestāžu un Ulbrokas vidusskolas atbalsta personālam. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar skolas atbalsta personāla darbu, vienotu stratēģiju izstrādes 1. klašu skolēnu uzņemšanai skolā un diskusijas.

Mums bija liels prieks iepazīties ar skolas atbalsta komandas speciālistiem, skolotājiem un administrāciju. Patīkamā atmosfērā pie kafijas tases pārrunājām, diskutējām par nākamo skolnieku labāku sagatavošanu skolai, kā arī par speciālās pedagoģijas aktualitātēm. Nonācām pie secinājuma, ka katru gadu palielinās to bērnu skaits, kuriem nepieciešams dažādu speciālistu atbalsts. Tāpēc ļoti svarīgi, ka ieguldītajam darbam pirmsskolā sekotu pēctecība skolā, kas vainagotos ar 100 % dinamiku. Priecājāmies, ka speciālais pedagogs Džuljeta Āboliņa dalījās ārzemēs iegūtajās zināšanās. Skolotāja demonstrēja vingrojumu kompleksu, kas bērniem palīdz korekcijas procesā.

Vēlamies teikt paldies Ulbrokas vidusskolas administrācijai un atbalsta komandai par ielūgumu!

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 26. martā savās telpās rīkoja diskusiju par grūtībām, kas rodas darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Diskusijā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi, skolu ar pirmsskolas grupām direktori un psihologi. Mūsu iestādi diskusijā pārstāvēja iestādes psihologs Evita Anča. Diskusijas laikā tās dalībniekiem radās vairākas idejas, kuras palīdzētu risināt sarežģītās problēmas šajā jautājumā.

 

Stopiņu novada domes PII ”Pienenīte” atbalsta komanda

 

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"