^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Labo darbu nedēļa!

Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums;

 vairāk cilvēks nespēj sasniegt.

                                                  /Rainis/

 

Akcijā „Labo darbu nedēļa 2019”, kas norisinājās no 7.10. līdz 13.10. visā Latvijā, mēs kopīgi - Stopiņu novada pašvaldības bērnudārzs PIENENĪTE - sarūpējam dažādus labumus mazajiem un lielajiem Dzīvnieku patversmes "Ulubele" iemītniekiem!

Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja, kopā nogādājām visas saziedotās lietas - barību, traukus, segas, kartonus un citas noderīgas lietas! Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja sarūpēt un atvest!

Lasīt tālāk: Labo darbu nedēļa!

Olimpiskā diena Pienenītē

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. LOK “Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā.

Lasīt tālāk: Olimpiskā diena Pienenītē

Paziņojums

Info

“Bitīšu” grupas pārgājiens uz Līgo parku

Kā tos Jāņus sagaidīja?
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.

                        L.t.dz.

 

Ir saulains maija rīts un “Bitīšu” grupas bērni kopā ar pedagogiem devās pārgājienā uz Līgo parku. Pārgājiena laikā bērni apskatīja Ulbrokas skvēru ar bezgalības zīmē veidotiem atpūtas soliņiem un pulksteni ar Latvijas simboliku.

Lasīt tālāk: “Bitīšu” grupas pārgājiens uz Līgo parku

Paziņojums

“SPĀRĪŠU” GRUPAS EKSKURSIJA UZ RĪGAS ZINĀTNES CENTRU “TEHNOANNAS PAGRABI”

Šā gada 19.martā “Spārīšu grupa devās aizraujošā ekskursijā uz bērnu zinātnisko centru “Tehnoannas pagrabiem”. Tas ir interaktīvs ceļojums sajūtu pasaulē ikvienam tā apmeklētājam- gan lielam, gan mazam. Ekspozīcijā apvienojas māksla, zinātne un rotaļlietu pasaules, ar mērķi- atmodināt radošu izziņas garu katrā apmeklētājā. Centra apmeklējuma laikā bērniem bija iespēja novērot, kā atdzīvojas rotaļlietas un darbojas modeļi un objekti, kas ļauj iepazīt cilvēka maņu orgānu darbību – greizie spoguļi, māja bez sienām, kaleidoskopi, planetārijs, labirints un daudz kas cits. Radās iespēja iepazīt sevi un apkārtējo pasauli, darbojoties dažādās izzinošās atrakcijās, uzdevumos un spēlēs. Ekskursijas  noslēgumā bērniem tika rādīti dažādi aizraujoši eksperimenti. Priecēja tas, ka bērni nodarbību laikā darbojās ar lielu interesi, aizrautību un sajūsmu.

Lasīt tālāk: “SPĀRĪŠU” GRUPAS EKSKURSIJA UZ RĪGAS ZINĀTNES CENTRU “TEHNOANNAS PAGRABI”

“Saulīšu” grupas bērni izzina ūdeni

Šā gada 20.februārī pie mums grupā “Saulītes” ciemojās ūdens pētnieki -Jānis Rubulis un Sandis Dejus no RTU Ūdens Pētniecības Laboratorijas. Bērni uzzināja, kā  rodas ūdens, kāpēc ir nepieciešams ūdens, kā ūdens nonāk no ūdenskrātuves līdz mūsu  mājām, cik garš un sarežģīts ir tā ceļš, un cik svarīgi ir to taupīt. Kā  var ietaupīt dzerot ūdeni no krāna, jo krāna ūdens ir tikpat garšīgs un drošs dzeršanai kā veikalā iegādātais ūdens. No visa lielā ūdens daudzuma, kas ir pieejams uz pasaules, ja to salietu vienā 3.l. burkā, tad dzeramais ūdens no tā ir tikai viena tējkarote. Tas lika bērniem padomāt, kāpēc un cik svarīgi ir taupīt ūdeni, jo ūdens ir dzīvība!

Lasīt tālāk: “Saulīšu” grupas bērni izzina ūdeni

Dzimtās valodas diena “Pienenītē”

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas, un tai veltīto pasākumu, mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda - caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, izceļot valodas bagātību. Arī Latvijā Dzimtās valodas dienas atzīmēšana nu jau ir kļuvusi par tradīciju.

Lasīt tālāk: Dzimtās valodas diena “Pienenītē”

Dāvana savai māju vietai

 

PII “Pienenītei”  45-tajā un Latvijai 100-tajā jubilejā

Šis 2018./2019. mācību gads iezīmējās ar diviem nozīmīgiem notikumiem- oktobrī tika svinēta mūsu PII “Pienenītei” 45-tā, bet novembrī Latvijai 100-tā jubileja. Jau laicīgi plānojām kā iesaistot mūsu iestādes bērnus, viņu ģimenes un darbiniekus, kopīgi gatavojoties šiem notikumiem. Būtiski ir ieaudzināt bērnos svētku gaidīšanas prieku,  gatavošanos tiem, kura vienmēr sākas ar savas sētas sakopšanu un greznošanu.

Kolektīvā diskutējām kā bērniem vissaprotamāk pastāstīt par gatavošanos svētkiem, kā ieaudzināt tikumiskās vērtības un  kā iesaistīt ikkatru  svētku norisē. Tāpēc tika uzrunāti bērnu vecāki iesaistīties divās akcijās, lai šie notikumi rezonē ģimenēs un bērni mācās šīs vērtības un attieksmi no saviem vecākiem. Šīs akcijas  uzrunāja ikvienu iestādes darbiniekam un ikvienu bērna ģimenei: ieguldīt savu laiku un darbu, novēlot mīļus vārdus un darot labus darbus, lai kopīgi sirdssilti sasildītu savu māju vietu.

Lasīt tālāk: Dāvana savai māju vietai

Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

 28.janvāra pēcpusdienā, kopā ar Latvijas piecu pirmsskolu iestāžu pārstāvēm, kā arī trīs Igauņu pirmsskolas iestāžu pārstāvēm devāmies pieredzes apmaiņas vizītē uz Klaipēdu, Nordplus Junior projekta “Meet yourself” ( Satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir  sadarbība ar vecākiem un pedagoģiskais darbs daudzkultūru vidē. Projekta norises laiks:2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Klaipēdā viesojāmies 5 dažādās pirmsskolas iestādēs, mums bija iespēja iepazīties ar kaimiņvalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, vērojām mācību procesu, grupu nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, apmeklējām profesionālās pilnveides kursus – “Veiksmīgas dzīves stratēģija”,  kā arī piedalījāmies seminārā un prezentējām savu iestādi.

Viesojāmies arī Klaipēdas kultūras un amatniecības centrā, kur vairāk izzinājām lietuviešu kultūru, tradīcijas un ieražas, kā arī degustējām nacionālos ēdienus. Noslēgumā bija rotaļu aktivitātes - katra valsts iemācīja vismaz 3 rotaļas projekta dalībnieku grupai.

Lasīt tālāk: Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Kopš 2017./2018.m.g. esam pilotskola Skola 2030 projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Komandas sastāvā ir 8 iestādes pedagogi, kuri apmeklē projekta organizētās mācības.

Pakāpeniski apgūtās zināšanas iekļaujam ikdienas mācību procesā, un ar gūto pieredzi Skola 2030 mācībās, dalāmies ar saviem kolēģiem. Mūsu iestādes kolektīvs ir idejām bagāts, atvērts jaunām zināšanām un prasmēm, gatavs aktīvi līdzdarboties komandā, kas nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbību, attīstību un sekmētu virzību atbilstoši laikmeta prasībām.

Lasīt tālāk: PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Ziemas prieki 2019

Šī ziema mūs lutināja ar ziemai atbilstošu laiku un sniegu. Katra grupiņa regulāri dodas āra pastaigās, un arī ziemā var sportot ārā. Izglītojot bērnus, īpašu uzmanību pievēršam aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, darbojoties arī Ekoskolu programmā, cenšamies aktivizēt un rosināt bērnus kopā ar ģimenēm daudz laika pavadīt ārā.

Lasīt tālāk: Ziemas prieki 2019

PII “Pienenīte” “Zaķēnu grupas ciemošanās bibliotēkā

            Ir dzestrs 23. janvāra rīts. “Zaķēnu” grupas bērni, paēduši brokastis, dodas uz Ulbrokas bibliotēku. Mūs mīļi sagaida bibliotēkas vadītāja Daiga un bibliotekāres Daina un Ieva. Bērni tiek iepazīstināti ar darbu bibliotēkā, ar daudzām iespējām, ko šeit var gūt, kā izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Vadītājas Daigas vadībā notiek bibliotēkzinību stunda “Ja es būtu grāmata”, kur galvenais uzdevums ir izstāstīt, pamatot, kāpēc mani (grāmatu), vajadzētu izlasīt. Daiga parāda dažas grāmatas un, bērniem saprotami izstāsta, paskaidro.

Bibliotekāre Daina piedāvā katram bērnam no brīnummaisa izvilkt grāmatu, tā jāatver jebkurā lapaspusē un jālasa. Bija ļoti aizkustinošs moment, kad bērni, čukstus un ar interesi, lasīja savas izvēlētās grāmatas tekstu, kurš pēc tam bija jāpastāsta. Liels bija bērnu pārsteigums, kad Daina parādīja pašu mazāko, bibliotēkā esošo grāmatiņu, ko varēja turēt plaukstā.

Lasīt tālāk:  PII “Pienenīte” “Zaķēnu grupas ciemošanās bibliotēkā

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"