^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Dāvana savai māju vietai

 

PII “Pienenītei”  45-tajā un Latvijai 100-tajā jubilejā

Šis 2018./2019. mācību gads iezīmējās ar diviem nozīmīgiem notikumiem- oktobrī tika svinēta mūsu PII “Pienenītei” 45-tā, bet novembrī Latvijai 100-tā jubileja. Jau laicīgi plānojām kā iesaistot mūsu iestādes bērnus, viņu ģimenes un darbiniekus, kopīgi gatavojoties šiem notikumiem. Būtiski ir ieaudzināt bērnos svētku gaidīšanas prieku,  gatavošanos tiem, kura vienmēr sākas ar savas sētas sakopšanu un greznošanu.

Kolektīvā diskutējām kā bērniem vissaprotamāk pastāstīt par gatavošanos svētkiem, kā ieaudzināt tikumiskās vērtības un  kā iesaistīt ikkatru  svētku norisē. Tāpēc tika uzrunāti bērnu vecāki iesaistīties divās akcijās, lai šie notikumi rezonē ģimenēs un bērni mācās šīs vērtības un attieksmi no saviem vecākiem. Šīs akcijas  uzrunāja ikvienu iestādes darbiniekam un ikvienu bērna ģimenei: ieguldīt savu laiku un darbu, novēlot mīļus vārdus un darot labus darbus, lai kopīgi sirdssilti sasildītu savu māju vietu.

 

“Cimdotā Latvija”
Mamma ada, māsa ada,
Siltis cimdus visiem rada.
Cimdi mazi, cimdi lieli-
Silda tevi, silda mani.

            /Iveta Škraba/

 

Aicinājums kopīgiem spēkiem no pašu dāvātiem dūraiņiem izveidot lielu dekoru pie lielās zāles sienas. Viss sākās ar aicinājumu ģimenēm savās pūra lādēs sameklēt pašu, vecmāmiņu adītus vai dāvātus dūraiņus, kuros ieadītas latvju rakstu zīmes. Tos atnest uz iestādi un aizdot no oktobra līdz februāra mēnesim, kamēr tie kā mozaīkas gabaliņš greznos kopīgi veidoto dekoru- Latvijas karti. 

Visneparastākais cimdu pāris bija kāda mednieka dūraiņi. Ne tikai bērni bet arī darbinieki brīnījās par šo vērtīgo atradumu. Šajā kartē katram cimdu pārim ir stāsts un katrs nāk ar savu vērtību un ar ieadīto spēka zīmi sasilda un aizsargā mūs…

 

„Spēcini savu māju vietu”

Ideju apjozt savu iestādi ar Lielvārdes jostas fragmentiem, mēs atvedām no saviem sadarbības partneriem Nordplus Junior programmas „Meet Youself” projektā Rīgas pilsētas 49.PII. Tur redzējām kā vecāki kopīgi bija strādājuši rūpīgi krāsojot un rakstot novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā.

Jau septembrī ar vecāku palīdzību mēs apjozām savu iestādi ar spēka zīmēm, tās izkārtojot gleznās no rudens dabas veltēm. Oktobrī aicinājām turpināt šo ideju, izgreznojot visu iestādi ar pašu  noformētiem Lielvārdes jostas fragmentiem. Tos aicinājām izkrāsot ar sarkaniem krāsu zīmuļiem, bet otrā pusē uzrakstīt novēlējumu mūsu PII “Pienenīte” 45-tajā un Latvijai 100-tajā jubilejā.

Jostas tika savienotas pa trīs un izliktas kā izstādē. Interesanti bija vērot kā ģimenes ar bērniem pētīja, meklēja savējo starp tik daudz līdzīgām, lasīja vēlējumus. Šobrīd visi Lielvārdes jostas fragmenti (kopskaitā 348) ir sasieti 3 lielos sējumos un izstādīti apskatei pie lielās zāles ieejas.

 

Mūzikas skolotāja Agnese Ušacka

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"