^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Ekoskolas zaļā karoga balva saņemta arī šogad!

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas, ļoti lepojamies, ka šo izglītības iestāžu pulkā esam arī mēs- Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” .Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolas programmā darbojamies kopš 2014./2015.m.g. , šo gadu laikā esam veicinājuši un pilnveidojuši savu izpratni par vides izglītību, tās nozīmību un sasaisti ar mācību procesu. Mūsu iestādē mācību procesā bērni izzina, pēta, novēro, izmēģina, pārbauda un rod secinājumus par dažādām norisēm dabā un apkārtējā vidē.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”

Kā katru gadu, dodoties uz Ekoskolu apbalvojuma ceremoniju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, saņēmām mājas darbu. Šī gada uzdevums - bērniem bija jāuzzīmē zīmējums ar tēmu- kādā pasaulē vēlos dzīvot pēc 10gadiem. Katrai izglītības iestādei tika “iedalīta” kāda valsts, kuras karogs arī bija jāuzzīmē. Mūsu iestādei tika “iedalīta” Somija. “Zaķēnu” grupas bērni uzzīmēja plakātu – kādā pasaulē vēlos dzīvot pēc 10 gadiem, kā arī kopīgi izkrāsoja Somijas valsts karogu.

Pasākuma otrajā daļā tikāmies ar Somijas valsts pārstāvi, kam arī nodevām plakātu un karogu.

 Somijas valsts pārstāve apsolīja mākslas darbus nodot kādam Helsinku bērnudārzam. Paralēli Ekoskolu apbalvošanas ceremonijai, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE) konference, kurā viesojās pārstāvji no vairāk kā 60 pasaules valstīm. Līdz ar to katra Latvijas Ekoskola varēja uzdāvināt  dažādu valstu pārstāvjiem savas skolas bērnu vēstījumu, aicinot šos vēstījumus nodot citu valstu pasaules bērniem.

Katrs “Zaķēnu” grupas bērns izveidoja mazu zīmējumu, kur uzzīmēja vai uzrakstīja- ko es daru, lai vide, kurā dzīvoju būtu sakopta un tīra. Šos zīmējumus apbalvošanas ceremonijas 2.daļā ievietojām “laika kapsulā” , ko Ekoskolas programmas pārstāvji atvērs pēc 10 gadiem.

Sirsnīgs paldies “Zaķēnu” grupas skolotājai Inesei par bērnu iesaistīšanu.

Esam pateicīgas visai mūsu Ekoskolas komandai, kā arī visam PII “Pienenīte” kolektīvam par aktīvu iesaistīšanos un darbošanos Ekoskolas programmā.

 

Santa Šika, Evija Konstantinova

Ekoskolas koordinatores

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"