^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Projekts “Bērnu emocionālā audzināšana” noslēdzies

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu ietvaros ”Pienenītē” no septembra līdz novembrim norisinājās vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana”. Ar grupas dalībniecēm tikāmies ceturtdienās uz 3 akadēmisko stundu garu nodarbību 10 nedēļas pēc kārtas.

Pēc sludinājumu izvietošanas par iespēju pieteikties šajā grupā, saskāros ar patīkami lielu Stopiņu novada iedzīvotāju interesi un vēlmi piedalīties. Jau sākotnēji tika noteikts ierobežots vietu skaits grupā- 15 dalībnieki, tāpēc diemžēl visiem interesentiem šoreiz nebija iespējas piedalīties.

Apmācības grupa kopumā izveidojās no dažādu vecumposmu māmiņām un vecmāmiņām, kuras visas vienoja interese par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības un uzvedības jautājumiem. Tāpat nodarbību diskusijās ļoti aktuāli bija jautājumi kā labāk izprast bērnu rīcības motīvus, intereses un vajadzības.

Nodarbību laikā apskatījām katrai nodarbībai atbilstošo tēmu, dalījāmies pieredzē un diskutējām par nodarbību materiālos piedāvātajiem problēmu risinājumiem. Pēc katras nodarbības vēl tika uzdots arī mājas darbs. Grupas dalībnieces aktīvi iesaistījās diskusijās, dalījās pieredzē un katrai nodarbībai atvēlētais laiks paskrēja nemanāmi. Visi ar cieņu izturējās viens pret otru, pieņemot to, ka par vieniem un tiem pašiem jautājumiem var būt dažāda pieredze. Apskatījām jautājumus, kas saistīti ar bērnu attīstību un vajadzībām, šīs programmas ietvaros liekot uzsvaru uz bērnu emocionālās un sociālās attīstības komponentiem. Noslēdzoties apmācības posmam, uz pēdējo nodarbību lūdzu grupas dalībniecēm mājas darbā uzrakstīt svarīgāko, ko viņas guvušas nodarbību laikā. Pieminēšu dažas domas, ko dalībnieces minēja šajā mājas darbā:

„Novērtēju iespēju ieklausīties citu māmiņu pieredzē, mudināja izmantot jaunus paņēmienus bērnu disciplinēšanā”, „Labāk izpratu kā veicināt bērna prasmes dažādu emociju pārvaldībā, piemēram, dusmu, skumju, baiļu”, „Lika padomāt par savu bērnības pieredzi un kā tas šodien ietekmē manas attiecības ar saviem bērniem”, „Ļāva saprast kā patiesi redzēt savu bērnu”, „Aizdomāties par spēles nozīmi pirmskolas vecuma bērnu attīstībā, saprast, ka tā nav „laika nosišana””, „Saņemties runāt ar bērnu arī par „neērtām” tēmām, ļaut kļūdīties un no kļūdām mācīties”, „Atziņa, ka emocionālais intelekts ir cilvēka panākumu atslēga”.

Kopumā atskatoties uz nodarbību ciklu tika minēts, kā šī bija lieliska iespēja gūt jaunu informāciju un apstiprināt savus audzināšanas principus, gūt padziļinātas zināšanas pirmsskolas vecuma bērnu emocionālajā audzināšanā, tāpat grupas dalībnieces atzīmēja to, ka nodarbību ciklu sajuta kā atbalstu vecākiem veicot vecāku pienākumus. Šīs atsauksmes ļauj secināt, ka projektam izvirzītie mērķi ir sasniegti.

Beidzamajā nodarbībā katra grupas dalībniece bija sarūpējusi cienastiņu un beidzoties nodarbībai pakavējāmies vēl kādu brīdi kopā. Bija patīkami brīvā un nepiespiestā atmosfērā atskatīties uz kopā pavadīto laiku, pārrunāt arī citus aktuālus jautājumus, kas saistās gan ar bērnu audzināšanu, gan māmiņu un vecmāmiņu interesēm. Kā ieguvums no kursiem tika atzīmēta iespēja savstarpēji iepazīties, jo grupas dalībnieces pārstāvēja dažādas Stopiņu novada teritorijas daļas. Noslēgumā kā ļoti būtisku faktu grupas dalībnieces novērtēja iespēju apgūt „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmu bez maksas, ko šoreiz nodrošināja Stopiņu novada pašvaldības finansēts projekts. Apmācības noslēguma nodarbībā katra grupas dalībniece saņēma apliecību par dalību „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmā.

Gribu teikt paldies grupas dalībniecēm par atsaucību nodarbībās, uzdrošināšanos dalīties pieredzē un novēlēt, lai izdodas jauniegūtās zināšanas izmantot ikdienā, audzinot pirmsskolas vecuma bērnus.

PII „Pienenīte” psiholoģe

Evita Anča

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.