^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Miķeļdiena Zaķu ciemā

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu.

                            (L.t.dz.)

 

          Miķeļi ir rudens saulgriežu laiks. Tā ir svētku diena mazajiem un lielajiem „Zaķēnu” grupā.

          Šogad, atzīmējot svētkus, Zaķu ciemā notika pašu rokām gatavotu gardumu gadatirgus. Mazie Zaķēni bija braši tirgotāji un naski pircēji. Lai „naudiņa” (kastaņi un zīles) pietiktu visiem, darbojās banka, kur vēlīgi tika izsniegts aizdevums Zaķu ciema iedzīvotājiem un atnākušajiem viesiem.

          Sirsnīgs paldies „Zaķēnu” vecākiem par aktīvo atbalstu, sarūpējot tirgus preci un sūtot mazos tirgotājus uz gadatirgu.

Lasīt tālāk: Miķeļdiena Zaķu ciemā

Ziedu paklāji „”Pienenītē”

Jau 6. – to gadu varam lepoties ar savu krāšņo rudens tradīciju – veidot ziedu paklājus. Šogad ziedu paklāju tēma bija „Mīļākā rotaļlieta”, katras grupiņas skolotāja izlozēja , kādu rotaļlietu būs „jāizliek” no dažādajām rudens veltēm.

Kopā ar kolēģēm prātojām un domājām, kuras 17 būtu tās populārākās rotaļlietas, lai nedaudz atvieglotu šo atbildīgo procesu, uzklausījām arī bērnu viedokļus.

Mūsu PII „Pienenīte” teritoriju rotā šādas rotaļlietas : vilciens, mašīna, kuģis, balons, lelle, kaķis, lego, zaķītis, sirsniņa, bumba, cālis, aitiņa, rūķis, lidmašīna, lapsa, lācis un suns.

Lasīt tālāk: Ziedu paklāji „”Pienenītē”

PII „Pienenīte” komanda skrien „NikeRiga run” skrējienu…

Saulainajā 14.septembra rītā, sportiski noskaņotā PII „Pienenīte” komanda – vadītājas vietniece metodiskajā darbā Santa Šika, sporta skolotājas Tatjana Trofimova un Agnese Šķerberga, pirmsskolas skolotājas Agnese Nogobode, Romanda Gailiša un Rita Niedre veiksmīgi „pievarēja” „NikeRigarun” skrējiena 5 km distanci. Mūsu komanda ierasto „Nordea” skrējiena trasi, šoreiz „nomainīja” pret Mežaparka celiņiem.

Šo sportisko tradīciju – piedalīties arī „NikeRigarun” skrējienā esam apņēmušies turpināt , jo pēc 5 km pieveiktās distances jau paguvām pieteikties 2015.gada „NikeRigarun” skrējienam, kā arī centīsimies noorganizēt vēl kuplāku komandu līdz nākamā gada septembrim.

Lasīt tālāk: PII „Pienenīte” komanda skrien „NikeRiga run” skrējienu…

Rudens Ebru

Mīļie „Spārīšu” vecāki!

Pavasarī, 2013./2014. mācību gada beigās mēs visi kopā piedalījāmies Pirātu sporta svētkos. Liels paldies visiem vecākiem par bērnu sagatavošanu, jaukiem tērpiem un piedalīšanos pasākumā. Svētki radīja bērniem sajūsmu un interesi atraktīvi darboties kopā ar vecākiem.

Ceram arī turpmāk uz veiksmīgu sadarbību un atbalstu!

Lasīt tālāk: Mīļie „Spārīšu” vecāki!

Stopiņu novada domes „Pienenītes” pedagogi papildina zināšanas

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 19 PII „Pienenīte” pedagogi apmeklēja iestādes psihologa vadīto „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmas 10 grupas nodarbību ciklu. „Bērnu emocionālās audzināšanas” programma izstrādāta Kanādā, tās autore ir S. Lendija. Latvijā šo programmu 2004. gadā adaptēja E. Ozolas vadībā.

Šobrīd sabiedrībā un izglītības iestādēs ļoti daudz tiek diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu uzvedību. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ik pa laikam paspilgtinās šo jautājumu aktualitāte. Tāpēc šīs apmācības programmas ietvaros kopā ar pedagogiem grupu nodarbībās izgājām 10 soļu apmācību, apskatot katrā solī svarīgākos bērnu emocionālās attīstības komponentus. Kā piemērus var minēt bērna fizisko attīstību, valodas attīstību, pašvērtējuma veidošanos, sociālo kompetenču attīstību u.c. Tāpat grupas nodarbībās ar praktiskiem uzdevumiem pārliecinājāmies cik ļoti pieaugušo emociju pašregulācija ietekmē bērnu emociju pašregulācijas attīstību. Nodarbību laikā pirmsskolas pedagogiem tika atsvaidzinātas un sistematizētas zināšanas par apstākļiem, kas var ietekmēt un ietekmē bērnu uzvedību.

Lasīt tālāk:  Stopiņu novada domes „Pienenītes” pedagogi papildina zināšanas

Sveiciens 1. septembrī!

 

Vienmēr vienīgs vārds un tas ir : Mīlestība 

Un otrs vārds: lai tev ir laba sirds 

Un trešais vārds: dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.

                                   (M.Laukmane)

 

Novēlu visiem, lai katra diena ir kā iedrošinājums, jauns aicinājums, pašatdeve un spēka pilns radošais process!

Sveicu visus PII ‘’Pienenīte’’ audzēkņus, vecākus un darbiniekus jaunajā 2014. / 2015. mācību gadā!

Vadītāja: Lelde Sturme

Stopiņu novada jaunieši-labiekārtošanas darbu veicēji PII ‘’Pienenītē’’

Jau vairākus gadus pēc kārtas katru vasaru PII ‘’Pienenenītē’’ čakli rosās novada jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Šajā vasarā strādāja īpaši liels jauniešu skaits jūlijā- 24 , bet augustā 14 skolas vecuma jaunieši. Meitenes strādāja grupās par skolotāju un auklīšu palīgiem, kur darba procesā apguva gan telpu uzkopšanas iemaņas, pasmes pareizā trauku mazgāšanā ar trauku mazgājamo mašīnu un arī gultu klāšanā, kā arī praktizējās darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.Meitenes kopā ar bērniem spēlēja dažādas kustību un sižeta-lomu rotaļas, palīdzēja mazajiem bērniem veidot pašapkalpošanās iemaņas, kā arī uzkrāja pieredzi no skolotāju darba pienākumiem.

Lasīt tālāk: Stopiņu novada jaunieši-labiekārtošanas darbu veicēji PII ‘’Pienenītē’’

Kolektīva ekskursija uz Tartu

Jūnija pēdējā sestdienā PII’’Pienenīte’’ kolektīvs devās ikgadējā vasaras ekskursijā, šādi atzīmējot mācību gada noslēgumu. Šoreiz izvēlētais maršruts veda uz Tartu, lai pēc garā mācību gada kolektīvs kopīgi atpūstos, apskatītu senāko Baltijas pilsētu Tartu un smeltos jaunas radošas idejas savam darbam AHHA zinātniski-eksperimentālajā centrā.

Izstaigājot vecpilsētu , apskatījām nozīmīgākos objektus-Tartu universitāti, ‘’šķībo ‘’māju, mīlētāju tiltiņu, veco katedrāli un slaveno strūklaku-‘’ skūpstošies jaunieši’’. Ortajā dienas pusē apmeklējām AHHA centru, kur katrs varēja piedalīties un izmēģināt dažādus zinātniskos eksperimentus, pārbaudīt savas fizikas un ķīmijas zināšanas,

Lasīt tālāk: Kolektīva ekskursija uz Tartu

Sveiciens 1. septembrī !

Vienmēr vienīgs vārds un tas ir : Mīlestība

Un otrs vārds: lai tev ir laba sirds

Un trešais vārds: dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.

                                   (M.Laukmane)

 

Novēlu visiem, lai katra diena ir kā iedrošinājums, jauns aicinājums, pašatdeve un spēka pilns radošais process!

Sveicu visus PII ‘’Pienenīte’’ audzēkņus, vecākus un darbiniekus jaunajā 2014./2015.mācību gadā!

vadītāja: Lelde SturmePateicība!

Sakām lielu PALDIES grupas ‘’Podziņas’’ audzēkņa Adriāna Slišāna mammai par sarūpētajām mapītēm iestādes bērniem!

Administrācija

Paziņojums!

No šā gada 15.08.-21.08., iestādes lietveža atvaļinājuma laikā, jaunuzņemto audzēkņu dokumentus iesniegt pie vadītājas.

Adminisrācija

Paziņojums!


No šā gada 15.08.-21.08., iestādes lietveža atvaļinājuma laikā, jaunuzņemto audzēkņu dokumentus iesniegt pie vadītājas.

Adminisrācija

Cienījamie vecāki!

Lietvedis no 14.07- 25.07 atvaļinājumā.

Neskaidrību gadījumā par bērnudārza maksas aprēķinātajiem rēķiniem griezties pie lietveža no 28.07.2014.

Atvainojamies par sagādātajā neērtībām!

Administrācija

Cien. Vecāki!

No šā gada 1.jūlija- 31.jūlijam iestāde slēgta!
Strādā 3 dežūrgrupas no plkst. 8.00- 18.00.
No šā gada 1. augusta iestāde atvērta  apvienotās grupās.
Priecīgu un saulainu vasaru!


Administrācija

Informācija jaunuzņemto audzēkņu vecākiem!

Šā gada 7.augustā plkst. 18.00, Institūta ielā 34a, iestādes lielajā zālē, jaunuzņemto audzēkņu vecāku sapulce.


Administrācija

Pateicība!

Paldies,„Knīpu un knauķu” grupas audzēkņa, Armanda Salnas mammai, par sarūpēto gardo saldējumu iestādes audzēkņiem un darbiniekiem!

Administrācija

Ielīgošana PII „Pienenīte”

Kā jau katru gadu, arī šogad PII „Pienenīte” notika ielīgošanas pasākumi. Ielīgošanas pasākumus plānojām ārā, taču laika apstākļi mums „lika” veikt nelielas korekcijas un vienu dienu ielīgošanas pasākumi notika b/d iekštelpās, taču nākamās dienas rīts bija saulains un silts un ielīgošanas pasākumi gan PII „Pienenīte” lielajā iestādē, gan filiālē Bērzu ielā varēja notikt ārā.

Mūzikas skolotājas Līga, Agnese un Elīna, kā arī deju skolotāja Aiga dziedot, dejot un ejot rotaļās, „uzbūra” īstu ielīgošanas sajūtu, kā arī radīja bērnos izpratni par Līgo un Jāņu dienu svinēšanas tradīcijām.

Lasīt tālāk: Ielīgošana PII „Pienenīte”

Sportiskās aktivitātes jūnijā

Arī jūnijā PII „Pienenīte” turpinās dažāda veida aktivitātes. 11.06. un 12.06. vasaras apvienotajām grupām notika kross un jautrās stafetes. Krosu skrēja lielākie bērni, savukārt jautrajās stafetēs piedalījās mazākie bērni.

Prieks, ka mūsu sporta skolotājas Agnese un Taņa sportiskajām aktivitātēm izmanto ne tikai b/d teritoriju, bet arī blakus esošo ezera apkārtni. Pirms krosa notika kārtīga iesildīšanās, noteikumu izrunāšana, trases izstāstīšana, un veiksmes novēlēšana. Visi bērni piedalījās krosā ar lielu ieinteresētību un vēlmi pārbaudīt savu izturību.

Lasīt tālāk: Sportiskās aktivitātes jūnijā

Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas PII „Pienenītē”

Piedaloties Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā, guvām iespēju organizēt Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas Stopiņu novada iedzīvotājiem. Pirmās radošās nodarbības notika šā gada 6.06. mūsu „Pienenītes” mājīgajā skolotāju istabā, kur pulcējās gan Stopiņu novada bērni, gan pieaugušie.

Radošā darbošanās tika uzsākta pēc PII „Pienenīte” vadītājas Leldes Sturmes uzrunas.

Lasīt tālāk: Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas PII „Pienenītē”

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"