^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

„Rūķēnu” grupas ekskursija uz Dabas muzeju

Sniega kūstošā, saules apspīdētā 19. marta rītā „Rūķēnu” grupa devāmies uz Dabas muzeju, lai vairāk iepazītos ar mūsu skanīgajiem draugiem – putniem.

Pavasaris ir klāt, to rosība jūtama arvien lielāka un mēs vēlējāmies uzzināt vēl gan par tiem putniem, kuru klātesamība jūtama arī ziemas mēnešos, gan par tiem, kuri atceļojuši un ceļo atpakaļ pie mums uz mājām no siltajām zemēm šajā neparastajā pavasarī.

Pirmais, kas mūs iepriecināja, bija gides atzinība par to, ka interese par putniem tiek radīta jau pirmsskolas vecumā un bērni te ieradušies.

Ar lielu interesi „Rūķēni” sāka klausīties stāstījumu par putniem, kuri nejauši var iemaldīties Latvijā. Viens no tiem, izrādās, ir pelikāns. Rūpīgi jāaplūko dzērve, stārķis. Ar ko tie atšķiras viens no otra? Liels bija pārsteigums, cik daudz bērni zināja par melnajiem stārķiem. Uzzinājām par dzeguzes nedarbiem, reto zaļo vārnu, pupuķi, kurš pārsvarā mitinās jūrmalā, pļavās, klajumos. Drīz lielos baros atlidos svīres. Uzzinājām, ka ligzdas materiālu tās gādā gaisā, lidojot, pat ūdeni dzer, virs tā laidelējoties. Skaisti eksponāti ir pūces, ūpji. Bērniem pārsteigums bija tas, ka viena auss pūcei augstāk nekā otra, tādēļ tā tik ļoti labi dzird, bet uz pūces galvas spalvojumā redzamie aplīši skaņu uztver kā antenas. Izrādās, arī dzeņi ir tik dažādi.

Lasīt tālāk: „Rūķēnu” grupas ekskursija uz Dabas muzeju

Kā Kraukšķītis gāja pretī sveču dienai

Februāri mūsu senči ir saukuši par sveču mēnesi. Šajā laikā tiek godinātas sveces. To gaišā liesmiņa vedina tumšos ziemas mēnešus pretī pavasarim un gaismai. Mūsu iestādes „Spārīšu” grupiņas bērni februāra mēnesī mūzikas un grupas skolotāju vadībā iestudēja muzikālu uzvedumu „Kā Kraukšķītis gāja pretī sveču dienai”. Šī izrāde bija veltījums daudzu bērnu grāmatu autorei un ilustratorei Margaritai Stārastei, kuras darbus mēs visi esam ļoti iemīļojuši.

Mazie aktieri uz izrādi ielūdza ne tikai citus grupiņu bērnus, bet arī savus vecākus, lai kopīgi sagaidītu sveču balli. Skatītāji nonāca Apburtajā mežā, kur Margaritas Stārastes radītie pasaku tēli atdzīvojās. Tur dzīvo rūķīši sveču lējēji, Sniega meitiņa, kura izcepa gardo cepumiņu Kraukšķīti. Ejot pretī sveču dienai, Kraukšķītis ceļā satika ne tikai lāčus ķepaiņus, viltīgās māsiņas lapsiņas, brālīšus zaķīšus, vāveres kuplastes, bet arī sniega vīrus. Tie Kraukšķītim pastāstīja, ka aizbēgot no mājām svētki ātrāk nepienāks... Un tā visi kopīgi svinēja sveču balli.

Lasīt tālāk: Kā Kraukšķītis gāja pretī sveču dienai

Ebru gleznošanas praktikums

27.februārī mūsu iestādē ciemojās gan Pierīgas pirmsskolu metodiķi, gan arī Pierīgas pirmsskolu skolotājas, lai piedalītos praktikumā „Ebru gleznošanas tehnika”.

Mēs par Ebru gleznošanas tehniku uzzinājām un sākām interesēties pateicoties dalībai Comenius projektā „Eiropas bērni dzied un dejo”. Mūsu PII „Pienenīte” delegācija, ciemojoties Turcijā- projekta ietvaros, viesojās arī mākslas studijā, kur tika prezentēta Ebru gleznošanas tehnika. Vēlējāmies padalīties pieredzē ar citām pierīgas pirmsskolas izglītības iestādēm par šo interesanto gleznošanas tehniku.

Ebru ir viens no senākajiem Turcijas mākslas veidiem, precīzu izcelsmes vietu un laiku atstājot nezināmu. Vecākais zināmais Ebru , kas izceļas ar ārkārtīgu izsmalcinātību, nāk no 11.gadsimta un liecina, ka tajā pašā laikā šī māksla bija jau sasniegusi pilnību.

Lasīt tālāk: Ebru gleznošanas praktikums

Dzimtās valodas diena - „Tince grib mācīties”

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām.

Turpinot tradīciju jau trešo gadu, 21. februārī iestādē tika noorganizēta Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums „Tince grib mācīties”. Pasākumā piedalījās 4 sagatavošanas grupas: „Saulītes”, „Gliemezīši”, „Kāpēcīši” un „Rūķēni”.

Par pamatu šim pasākumam tika izvēlēta pasaka, kuru sarakstījusi un ilustrējusi Margarita Stāraste, kas šogad svinēja savu 100 gadu jubileju. Rakstniece ir devusi lielu ieguldījumu latviešu valodas attīstībā, jo tieši viņas pasakas veido dziļu saikni starp pagātni un tagadni.

Godājot rakstnieci Margaritu Stārasti, bērniem bija lieliska iespēja darboties līdzi galvenajai varonei Tincei (sk. Rita), kas vēlējās doties mācīties uz skolu, bet ļaunā Ragana (sk. Romanda) bija atņēmusi tik nepieciešamo skolas gaitās Ābeci. Bet, lai izglābtu Tinci no nelaimes, viņai palīgā nāca viņas draugi: Lapsa (sk. Anna); Vāvere (sk. Gunta B.); Zaķis (sk. Sandra Z.); Lācis (sk. Vija). Uzdevums bija – tikt galā ar visiem pārbaudījumiem (4), ko bija sagādājusi Ragana. Visiem draugiem ceļu ar kartes palīdzību parādīja Gudrā Pūce (sk. Marika).

Lasīt tālāk: Dzimtās valodas diena - „Tince grib mācīties”

Atvērtā durvju diena

Šā gada 24. un 25.martā  aicinām ciemos visus vecākus uz atvērto durvju dienām PII „Pienenīte”.


Jums būs iespēja ielūkoties pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā:
· Vērot grupu rotaļnodarbības;
· Ielūkoties mūzikas un sporta nodarbībās;
· Vērot peldēšanas nodarbības baseinā;
· Vērot dejošanas nodarbības;
· Ielūkoties pulciņu nodarbībās.


Visus interesentus  gaidīsim no plkst.9:00-12:00 un no plkst.16:00-18:45 (no plkst.12:00-16:00 klusā stunda).
Ciemošanās reizei lūgums paņemt līdzi maiņas apavus.


PII „Pienenīte” administrācija

„Skani mana valodiņa”

21.Februārī visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā dzimtās valodas diena. No 17. – 21. februārim PII „ Pienenīte” tēma bija „Skani mana valodiņa”, kuras ietvaros grupa „Burtiņi” kopā ar audzinātāju un mūzikas skolotāju Agnesi, devās ārpus bērnu dārza teritorijas, lai intervētu vietējos iedzīvotājus un noskaidrotu, kāda ir viņu dzimtā valoda. Kā arī uzzinātu vai intervētie ļaudis zina kādu svešvalodu.

Rezultātā 10 intervētie, no kuriem 5 bija sievietes un 5 vīrieši, dzimtā valoda 7 bija latviešu valoda un 3 krievu valoda. Kā zināmā svešvaloda minētas tika, gan krievu valoda, gan angļu, gan vācu.

Skolēns Roberts zināja arī norvēģu valodu, kas bērniem likās visinteresantākā. Iedzīvotāja Elga iepazīstināja bērnus ar dažiem latīņu valodas vārdiem.

„Burtiņu” grupas audzēkņi saka paldies visiem, kas piekrita intervijai.

Digne Mote - Stelpe

Ciemos pie kolēģiem – Gaismas internātpamatskolā

Turpinot iepazīt Stopiņu novada skolas, februārī PII „Pienenītes” vadītāja Lelde Sturme un atbalsta komanda : vadītājas vietniece metodiskajā darbā Evija Kubile, psihologs Evita Anča, speciālais pedagogs, logopēds Inga Šnukute un logopēds Daina Liepiņa apmeklēja Gaismas internātpamatskolu. Vislabākais iespaids un patīkamākās atmiņas par kādu vietu, iestādi paliek, ja esi mīļi gaidīts viesis. 

Gaismas internātpamatskolā audzēkņi kvalificētu speciālo pedagogu vadībā mācās, dzied, dejo, sporto, apgūst pirmās darba iemaņas, un vispusīgi sevi pilnveido.

Lai arī ikdiena šajā skolā ir saspringta, škiet, ka pedagogi par savu darbu un pieredzi runā ar vieglumu un neviltotu mīlestību. Ciemojoties iestādē, priecēja skolotāju un viņu palīgu lielā profesionalitāte un pieredze, kā arī spēja ieinteresēt un aizraut bērnus darboties. Darba metodes Gaismas internātpamatskolā daļēji sasaucas ar pirmsskolas pedagogu darba metodēm.

Lasīt tālāk: Ciemos pie kolēģiem – Gaismas internātpamatskolā

Psihologu tikšanās „Pienenītē”.

Februāra sākumā PII „Pienenīte” uzņēma psihologus, kuri savā darbā izmanto smilšu spēles terapijas metodi.

2013. gada decembrī , noslēdzot Lindes fon Keizerlinkas tālākizglītības programmu „ Smilšu spēles bilžu valoda”, vienojāmies ar kolēģiem un apmācības grupas vadītājām, apmācīttiesīgām smilšu spēles psihoterapeitēm Vitu Kārkliņu un Līgu Rāviņu, tikties arī turpmāk. Par tikšanās mērķi tika izvirzīta grupas supervīzijas organizēšana un iepazīšanās ar kolēģu prakses vietām.

Uz pirmo šādu tikšanos ar PII „Pienenīte” vadītājas Leldes Sturmes atbalstu, aicināju kolēģus savā darba vietā.

Lasīt tālāk: Psihologu tikšanās „Pienenītē”.

PAR ZILĀ KOKA ZIRGA GADA SAGAIDĪŠANAS SARĪKOJUMU

Tā kā iestādē vairāk vai mazāk tradicionāli mēdzam sagaidīt arī Austrumu Jaunā gada iestāšanos, tad šis gads nebija izņēmums. Vecākās grupas „Lācēni”, „Mārītes” un sagatavošanas grupas „Rūķēni”, „Kāpēcīši” ieradās tērpti atbilstoši nepieciešamajam dreskodam – dažādu nokrāsu zilās drēbēs. Meitenes greznoja lielas rotas un izlaisti mati, kas simbolizēja zirga krēpes, savukārt zēni varēja iejusties kovboja lomā, velkot brīvu apģērbu – džinsa bikses, T-kreklu un attiecīgu kovboja cepuri. Neskatoties uz to, ka sagaidījām ķīniešu Jauno gadu, ko Ķīnā, iespējams, sagaida sevišķi krāšņi, mēs godinājām Zirgu ar latviešu tautas dziesmām, kuru par bērīti, kumeliņu latviešiem ir neskaitāmas. Bērni tās gan runāja, ritmizēja, gan izdziedāja, gāja rotaļās un izdejoja. Tāpat bērni, klausoties leģendu, uzzināja, kā zirgs kļuvis par vienu no 12 gadu cikla nosaukumiem. Savukārt pasaka atklāja, kurš stiprāks – zirgs vai lauva. Protams, zirgs, kurš, pateicoties pakaviem, spēj paveikt brīnumu lietas!

Lasīt tālāk: PAR ZILĀ KOKA ZIRGA GADA SAGAIDĪŠANAS SARĪKOJUMU

„Spārīšu” grupā Margaritas Stārastes simtgadei veltīta grāmatu izstāde

Pēc skolotāju aicinājuma un sadarbībā ar „Spārīšu” grupas vecākiem, grupā tika izveidota Margaritas Stārastes simtgadei veltīta ilustrēto un sarakstīto grāmatu izstāde. Grupas tēti un māmiņas ir saglabājuši savas bērnības grāmatiņas un prieku atnesa izveidotajā izstādē, lai ieinteresētu un iepriecinātu bērnus ar viņu bērnībā lasītajām grāmatiņām.

Lasīt tālāk: „Spārīšu” grupā Margaritas Stārastes simtgadei veltīta grāmatu izstāde

Valentīna diena „Pienenītē”

 

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, sagatavošanas grupām „Saulītes”, „Gliemezīši” un „Kāpēcīši” skolotājas Anna, Romanda un Rita nolēma rīkot sadraudzēšanās pasākumu „Draudzības svētki”.

Lai veicinātu pozitīvas atmiņas par draugiem un bērnudārza gaitām, pasākuma laikā bērniem bija lieliska iespēja radoši izpausties, darinot sirsniņas no dažādiem materiāliem, padejot Limbo deju, iet rotaļās,kā arī piedalīties citās aktivitātēs.

Bērni kļuva saliedētāki , ejot pa mūsu iestādes gaiteņiem, bērni pamāj un uzsmaida viens otram.

Lasīt tālāk: Valentīna diena „Pienenītē”

Ciemošanās Ulbrokas bibliotēkā

Arī šogad „Kāpēcīšu”, „Rūķēnu”, „Saulīšu” un „Gliemezīšu” sagatavošanas grupu bērni kopā ar savām pirmsskolas skolotājām, skolotāju palīgiem un metodiķi devās uz Ulbrokas bibliotēku. Kā allaž mūs ļoti viesmīlīgi sagaidīja bibliotēkas  vadītāja Daiga Brigmane, kura ļoti izsmeļoši  bērniem izstāstīja par bibliotēkas darbu un bibliotekāra funkcijām tajā. Lai padarītu bērniem stāstījumu vizuāli interesantāku tika demonstrēta prezentācija, kas bija sagatavota katrai sagatavošanas grupai.

 Bērni ar lielu aizrautību piedalījās sarunā un centās atbildēt uz bibliotekāres Daigas uzdotajiem jautājumiem. Liels prieks un gandarījums bija par bērnu zināšanām un interesi par bērnu stūrītī atrodamajām grāmatām. Bērni ar interesi gan šķirstīja, gan lasīja grāmatas, kuras uzrunāja mazos pirmsskolniekus. Mazajiem bibliotēkas apmeklētājiembija iespēja aplūkotmēneša izstādi „Laimes bērni”, kura ir veltīta Margaritas Stārastes simtgadei. Ilustrēto un sarakstīto grāmatu izlase. Margarita Stāraste (1914.) ir vairākās paaudzēs iemīļota bērnu bilžu grāmatu ilustratore un tekstu autore. Bibliotēkas vadītāju Daigu šī interese par grāmatām pārsteidza un ļoti iepriecināja.

Lasīt tālāk: Ciemošanās Ulbrokas bibliotēkā

Jautrās stafetes janvārī

No 27. – 29. janvārim PII „Pienenīte” jaunajā sporta zālē valdīja azarts, bērnu smiekli un sacensību gars, jo norisinājās ziemas jautrās stafetes, kuras organizēja sporta skolotājas Agnese Šķerberga un Tatjana Trofimova. Stafetēs piedalījās kopā 12 PII „Pienenīte”, vidējās, vecākās un sagatavošanas grupiņas. Bērni, kopā ar audzinātājām un „meža rūķīšiem” veica dažādas stafetes, kurās varēja parādīt savas dotības sporta prasmēs, lēkšanā, mešanā, skriešanā, rāpošanā, kā arī tika pārbaudītas bērnu zināšanas par ziemas sporta veidiem. Sižetiskais noformējums sporta dienai bija došanās uz mežu, kur varēja kārtīgi izpriecāties ar sniegu, slēpot, spēlēt hokeju un palīdzēt dzīvniekiem meža dzīvē. Kā jau īsti sportisti, pēc uzdevumu veikšanas bērni tika apbalvoti ar šokolādes medaļām.

Sporta  skolotājas Tatjana Trofimova un Agnese Šķerberga

 

Fotogrāfijas no pasākuma var skatīt šeit

Š.g.12.11. Stopiņu novada PII „Pienenīte” ...

Š.g. 12.11. Stopiņu novada PII „Pienenīte” vecajā mūzikas zālē, plkst. 17.30  notiks iestādes vecāku padomes kopsapulce. Aicināti ierasties katras grupas vecāku padomes pārstāvis.

„Pienenītes” administrācija

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"