^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Vides novērtējums 2014 / 2015

 

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”

2014/2015.m.g. darbības programma Ekoskolas programmā

 

Tēma – atkritumi. DOMĀ ZAĻI, DZĪVO ZAĻI!

 

VIDES NOVĒRTĒJUMS

Ulbrokas ezera krastā, līdzās zaļu priežu mežam, savu mājvietu radusi Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”. Iestāde dibināta 1973.gada 16. oktobrī un šogad atzīmējām tās pastāvēšanas 41.jubileju. Iestāde ir celta trīs kārtās. Pirmais korpuss tika atvērts 1973. gadā, otrais- 1988. gadā, bet jaunā piebūve ar 5 grupām, mūzikas zāli, sporta zāli, ēdamzāli, kabinetiem tika atklāta 2012. gada 31. augustā. Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas ar valodas attīstības traucējumiem un jaukta tipa traucējumiem. Audzēkņu darbošanos un attīstību nodrošina 55 pedagogi un pārējais personāls 51 darbinieks. Šobrīd iestādi apmeklē 420 bērni vecumā no pusotra līdz 7 gadiem.

 

 

Skolas vide un apkārtne

Pozitīvais

 • Tīrs gaiss, jo mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas ārpus

pilsētas, ezera malā.

 • Apkārt pirmsskolas izglītības iestādei aug daudz zaļo augu, koku,

krūmu, vasarā zied skaistas puķu dobes, netālu atrodas priežu mežs.

 • Ap iestādi ved celiņi.
 • Pie iestādes galvenās ieejas ir velosipēdu novietne.
 • Uz šo brīdi ir noslēdzies iestādes vecā korpusa siltināšanas

projekts un jauna jumta izbūve. Tā kā ir paredzams, ka apkures

sezonā krietni samazināsies siltuma zudumi.

 • Apkārt iestādei katrai grupai ir savs rotaļu laukums ar nojumi,

kurā var pēc vajadzības arī organizēt āra rotaļnodarbības.

Negatīvais

 • Pēc vecā korpusa siltināšanas projekta jāsakārto, jāsakopj visa

teritorija ap iestādi.

 • Izbraukātas puķu dobes, jāatjauno zāliens ap iestādi, jāsakārto,

jāatjauno celiņi ap iestādes veco korpusu.

Veicamais

 • Pavasarī jārīko iestādes sakopšanas talka, kurā tiek aicināti gan

iestādes darbinieki, gan iestādes bērnu vecāki.

 • Jāatjauno rotaļierīces dažiem grupu laukumiem, kuriem tās ir

nokalpojušas.

 • Uzsākam vākt baterijas.
 • Atjaunot dažus soliņus grupu laukumos.
 • Jāatjauno izbraukātā zaļā teritorija ap iestādi.
 • Pavasara talkas laikā jāatjauno apstādījumi un puķu dobes.

 

 

 

Enerģija

Pozitīvais

 • Šajā mācību gadā novembrī ir noslēdzies vecā korpusa

siltināšanas unjumta izbūves projekts, tādejādi noteikti būs

mazāki siltuma zudumi, ko nākamajā mācību gadā varēsim

salīdzināt ar iepriekšējo mācību gadu.

 • Fasādes siltināšanas projekta laikā ir nomainīti visi logi un

ārdurvis, kur tās vēl nebija nomainītas.

 • Projekta laikā vecajā korpusā ir nomainītas durvis starp

grupām un korpusiem pret ugunsdrošām durvīm.

 • Brīvdienās tiek samazināta siltuma padeve.
 • Kabineti un grupas ir labi apgaismoti. Visās grupās ir nomainītas

spuldzes pret dienas gaismas spuldzēm atbilstoši likumā noteiktajam.

 • Teritorija ap iestādi ir apgaismota diennakts tumšajā laikā.
 • Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski iestājoties

Negatīvais

 • Nelietderīga elektroenerģijas izmantošana.
 • Kabinetos, kuros atrodas datori tie, ir visai bieži pieslēgti

strāvai un atrodas gaidīšanas režīmā.

Veicamais

 • Censties pēc iespējas vairāk dienas gaišajā laikā taupīt

elektroenerģiju izslēdzot apgaismojumu kabinetos, gaiteņos.

 • Saimniecības daļas vadītājai sekot dienas gaišajā laikā, lai būtu

izslēgtas dežūrgaismas grupās un trepēs.

 • Aizejot brīvdienās, atvienot no strāvas datorus, kopētāju,

printerus un citas iekārtas, kuras paliek miega režīmā.

 • Grupās un visā iestādē izvietot pie elektrības slēdžiem atgādnes

par to, ka elektrība ir jātaupa.

 

 

Atkritumi

Pozitīvais

 • Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde un teritorija apkārt iestādei

ir tīra un sakopta.

 • Ar šo mācību gadu novembri pie iestādes ir novietoti šķirošanas
 • Projekta Ekoskola ietvaros sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu

iestādē tika organizēta zibakcija „Šķiro pa tīro”, kuras laikā

Ulbrokas vidusskolas 6. un 9. klašu skolēni mācīja vecākā un

sagatavošanas vecuma bērniem kā pareizi ir jāšķiro atkritumi un

kāpēc tie ir jāšķiro.

 • Rotaļnodarbībās tiek aktīvi runāts par atkritumu šķirošanu.
 • Katrā grupā un iestādes gaiteņos ir novietoti atkrituma grozi.
 • Visi atkritumi ar šī gada novembri tiek šķiroti.
 • Iestādē tiek vāktas baterijas.
 • Visi iestādes darbinieki tiek izglītoti, mācīti kā pareizi šķirot

atkritumus pirms izmešanas katrā no konteineriem.

 • Grupās un iestādes koridorī tiek izveidoti projekta Ekoskola

stendi ar visu informāciju par Ekoskolas mērķi, uzdevumiem,

Ekoskolas padomi, vides novērtējumu, vides kodeksu un citu

informāciju, kas saistās ar projekta aktivitātēm un projekta visu

tēmu informāciju.

Negatīvais

Līdz šim atkritumi netika šķiroti!

 

Veicamais

Mācīt gan iestādes darbiniekiem, gan bērniem grupās, gan iestādes bērnu vecākiem pareizi šķirot atkritumus!

 • Jāizvieto norādes, kur atrodas šķirošanas konteineri.
 • Iestādē izvietot nelielus atkritumu šķirošanas konteinerus.
 • Sadarbībā ar Eko Baltija uzņēmumu noorganizēt interaktīvu

izrādi „Rūķis šķiro”.

 • Noorganizēt nedēļu garu projektu, kuras laikā ar anketas

palīdzību noskaidrojam kā katra no iestādes ģimenēm šķiro

atkritumus ikdienā.

 • Noskatāmies Rundāles novada PII „Mārpuķīte” iestudēto

uzveduma video versiju „Pudeles stāsts”.

 • Mārtiņdienas ietvaros sadarbībā ar iestādes bērnu vecākiem

tiek gatavotas maskas no otreiz lietojamiem materiāliem.

 • „Zaķēnu” grupas vecāki nedēļas tēmas „Transports” ietvaros

gatavo no otreiz lietojamiem materiāliem dažādus transporta

līdzekļus, kuri tiek izvietoti iestādes jaunā korpusa foajē visu

apskatei un novērtēšanai.

 

 

 

TRANSPORTS

Pozitīvais

 • Novada pašvaldība skolēnu pārvadājumus nodrošina ar autobusiem, kuri ir ar dažādu pasažieru skaitu, tādējādi lietderīgāk var veidot skolēnu

pārvadājumu maršrutus.

 • Autobusu laiki ir pielāgoti stundu sarakstam. No rītiem ir 2 reisi no visa

novada, uz mājām – 3 reisi, kuri ir pielāgoti stundu sarakstam.

 • PII „Pienenīte” atrodas pašā novada centrā, kur apkārt ir daudzdzīvokļu

mājas, līdz ar to vecāki var atvest savus bērnus uz PII neizmantojot

 • Rīgas satiksmes 51.maršruta autobusa pagarinājums līdz

Ulbrokas vidusskolai.

 • Tiek izveidots veloceliņš no Līgo parka – Ulbrokas vidusskolai , kas

ļaus agrā rudenī, pavasarī doties uz PII ar velosipēdiem, pastaigājoties.

Negatīvais

 • Novada pašvaldības transporta autobāze ir veca, un līdz ar to

piesārņojums apkārtējā vidē ir liels, kā arī degvielas patēriņš ir liels.

 • Daļu no PII bērniem vecāki uz PII ved ar personīgo transportu.

Veicamais

 • Pārbaudīt un uzlabot vārtiņu stāvokli pie PII, laivārtiņi ir „sarežģītāk”

attaisāmi.

 • Organizēt un vadīt nodarbības par drošību,sadarboties ar pašvaldības

policiju, aicināt uz PII, sadaraboties ar Latvijas valsts policiju.

 • Veikt izpēti cik PII bērni un PII darbinieki izmanto privāto

transportu, cik ģimenes izmanto sabiedrisko transportu, cik ģimeņu un

darbinieku uz darbu dodās ar kājām.

 

 

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Pozitīvais

 • PII piedalās „Piena programmā”.
 • PII „Pienenīte” ir veselīgs, silts un garšīgs ēdiens, plaša ēdienkarte.
 • Ēdienkartē regulāri ir dažādu graudaugu putras.
 • PII „Pienenīte” ir 2 sporta zāles, baseins , grupiņas regulāri katru

dienu dodās āra pastaigās, arī mācību ekskursijās,pārgājienos

 • PII „Pienenīte” atrodas pie ezera, priežu ielokā.
 • Pavasarī grupiņas sēj un stāda dažādus garšaugus, vēro to augšanu,

gatavo salātus.

 • Katru sezonu ir kopīgas sporta aktivitātes, stafetes, ziemas

aktivitātes ārā, mācību gada noslēguma aktivitātes ārā.

 • Katrai grupiņai sporta nodarbības ir 2 reizes nedēļā zālē, no vidējā

Vecuma katrai grupiņai 2 reizes nedēļā ir peldēšanas nodarbības

 • Peldēšanas pulciņu ir iespējams apmeklēt no 3 gadu vecuma.
 • Iestādē notiek arī koriģējošās vingrošanas nodarbības.
 • Pedagogu kolektīvs jau 2 gadus piedalās „Nordea” 5km skrējienā,

2014.gadā arī „Nike Riga run” skrējienā.

 • Jau 2 gadus 8.marta pasākums pedagogiem ir ar sportiskiem

pārbaudījumiem.

 • Aktīvākie pedagogi piedalās aerobikas nodarbībās, ko vada iestādes

sporta jeb grupas skolotāja.

 • Galdi un krēsli grupiņās ir atbilstoši katra vecuma ergonomiskajām

vajadzībām.

Negatīvais

 • Sakarā ar renovācijas darbiem pagaidām iestādes āra teritorijā

nav sporta laukuma.

 • Ēdienkartē varētu ieviest vēl dažādākus salātus.
 • Ģimenes neizglīto bērnus par veselīgu dzīvesveidu, negatavo mājās

veselīgu ēdienu.

Veicamais

 • Uzsākt āra sporta laukuma izveidošanu.
 • Izveidot dažādākus āra rotaļu laukuma rīkus.
 • Aktīvāk jāizglīto ģimenes par veselīgu dzīvesveidu ievērošanu.

 

ŪDENS

Pozitīvais

 • Iestādē ir gan aukstais, gan karstais ūdens.
 • Ūdens ir pieejams katrā grupiņā.
 • Baseinā regulāri tiek attīrīts ūdens.
 • Iestāde nodrošina katru grupiņu, darbiniekus ar dzeramo ūdeni.

Negatīvais

 • Katrā grupiņā, visās iestādes WC jāuzstāda ūdens krāni ar

ekonomiskajiem krāniem, lai iestādē nav ūdens zudums.

 • Visās iestādes WC jāuzstāda „taupīgie” ūdens regulatori ar 2

stāvokļiem.

Veicamais

 • Uzstādīt izlietnes ar sensoriem, lai taupītu ūdeni.
 • Uzstādīt ekonomiskos ūdens krānus.
 • Uzstādīt visās iestādes WC „taupīgos” ūdens regulatorus ar 2

stāvokļiem.

 

 

MĀCĪBU SATURS

Pozitīvais

 • Tematiskajā mācību satura plānojumā, nedēļas tēmas ir izvirzītas

saistībā ar Ekoskolas tēmām.

 • Radošajos darbos skolotājas izmanto otrreiz lietotus materiālus.
 • Skolotājas iesaista vecākus krāt un nest uz iestādi otrreiz lietotus

materiālus.

 • Ģimenes tiek iesaistītas radošo izstāžu veidošanā par konkrētām

tēmām no otrreiz lietotajiem materiāliem.

 • Mācību gada laikā plānots aktīvi izglītot bērnus , darbiniekus un

vecākus par atkritumu šķirošanu.

 • Iestāde šogad uzsāks atkritumu šķirošanu, tiks uzstādīti šķirošanas
 • Grupiņās atbilstoši nedēļas tēmām tiek gatavoti salāti, veselīgas

sviestmaizes, cepta maizīte…

 • Katra grupiņa regulāri, katru dienu dodās āra pastaigās.

 

 

Negatīvais

-

Veicamais

 • Šajā mācību gadā izglītoties par atkritumu savākšanas, šķirošanas un

pārstrādes jautājumiem.

 • Izglītot par šiem jautājumiem gan bērnus, gan darbiniekus, gan

ģimenes.

 • Organizēt mācību ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, ražotnēm un

uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar atkritumu šķirošanu, vākšanu un

pārstrādāšanu.

 • Organizēt un plānot:
 • radošo darbu izstādes par konkrētām tēmām no otrreiz

pārstrādātiem materiāliem.

 • zīmējumu un plakātu, telpisku darbu izstāde par Ekoskolas tēmām.
 • aktivitātes saistībā ar Ekoskolas tēmām.

 

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"