^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Gada tēma

Gada tēma: Atkritumi

Ekoskolas mērķi

 • Padziļināt izpratni par atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām.
 • Samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt atkritumus, kad vien tas ir iespējams.
 • Sadarboties ar vietējo pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.
 • Veidot izpratni par to, ka izvairīšanās no atkritumiem skolas teritorijā ir nepārtraukts process, kurā jāiesaistās visiem skolas sabiedrības locekļiem.
 • Uzskatīt atkritumu savākšanu par pozitīvu darbību vides labā.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
 • lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus;
 • darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
 • gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmanjot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.
Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"