^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2014 / 2015

 

Septembris, 2014.

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „Mīļākās rotaļlietas”;
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirgi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi;
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes.

 

 

Oktobris - novembris,2014.

 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas būtību, mērķiem, aktivitātēm
 • Ekopadomes izveide
 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana ekoskolu programmā
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas sertifikāta ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas koordinatori Solvitu
 • Pieredzes brauciens uz Ekoskolas zaļā karoga ieguvējiem Ropažu novada PII ” Anneli”
 • Sākam bateriju vākšanas akciju „Zaļā josta”
 • Ir notikusi saruna ar PA „Saimnieks” par atkritumu šķirošanas konteineru uzstādīšanu mūsu iestādē
 • Iekārtojam un noformējam bateriju vākšanas kastes
 • Sadarbojamies ar Ulbrokas vidusskolu, skolēni vada zibakciju „Šķiro pa tīro” ( vecāko un sagatavošanas grupu bērniem)
 • „Zaķēnu” grupas vecāku un bērnu kopdarbs „Transports” (no izmantotās taras)
 • Izveidojam Ekoprojekta stendu
 • Ekoprojekta sadaļas izveidošana mūsu iestādes mājaslapā www.ulbroka-pienenite.lv
 • Ekoskolas padomes sapulce 6.11.14.
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;

 

 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini zoo „Brieži”, uz „Lāču” maiznīcu.

 

 • Atkritumu šķirošanas plakātu izgatavošana grupās
 • „Kāpēcīšu” un „Gliemezīšu” grupu Mārtiņdienas pasākums, Mārtiņdienu masku gatavošana no otreiz lietojamiem materiāliem, sadarbībā ar vecākiem
 • 11.14. zīmēšanas festivāls vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Dzīvo zaļi, domā zaļi, zīmē zaļi”
 • 11.14. „Saulīšu” un „Kāpēcīšu” grupu pasākums „Čību balle” , tiek izgatavotas dažādas čības no otrreiz lietojamiem materiāliem
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)

 

 

Decembris, 2014.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana
 • „Dabas smarža eglītē” sadarbībā ar vecākiem bērni gatavo eglītes, apvienojot otrreiz izmantojamos materiālus ar dabas materiāliem.
 • Izlikt putnu barotavas
 • Izgatavot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”........
 • Prezentācijas izveidošana par atkritumu šķirošanu
 • Prezentācijas – viktorīnas organizēšana sagatavošanas grupu bērniem

 

Janvāris - februāris, 2014.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana

 

 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem)
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde
 • Bērni kopā ar vecākiem izgatavo tērpus vai apģērba gabalus no avīzēm „Avīzes otrā dzīve”

 

Marts – aprīlis, 2014.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana
 • Gatavošanās pavasara talkām
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...)
 • Pavasaris! Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus
 • Organizēt iestādē vecāku pavasara talku
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2014.

 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē
 • Ekskursijas uz „Getliņi EKO”, uz Līgo parku
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

 

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"