^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2016 / 2017

 

Septembris, 2016.

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „Ēd veselīgi!”
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirdziņi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi
 • Tiek organizēti rudens svētki, gan grupiņu telpās, gan āra teritorijā
 • Visu septembri sporta nodarbības sākot no vidējā vecuma grupas notiek ārā
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes
 • “Gliemezīšu” grupas pasākumi kopā ar vecākiem – Orientēšanās apkārtnē un stafetes bērnudārza teritorijā.
 • “Ēd un pacienā citu!” –ģimenes tiek aicinātas dalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas pašu dārzos
 • Piedalīšanās Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā. Ekoskolas zaļā karoga saņemšana Gaismas pilī
 • Piedalīšanās vides gājienā 19.10.16., ar visām Latvijas Ekoskolām
 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas zaļā karoga saņemšanu.
 • Ekopadomes pirmā sanāksme, Ekopadomes sastāva pārvēlēšana.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku mērīšana (par cik cm koki izauguši), rezultātu salīdzināšana.
 • “Zaķēnu” grupa kopā ar vecākiem organizē pasākumu “Rudens ballīte”, kur vecāki kopā ar bērniem ar priekšnesumiem prezentē populārākos un biežāk uzturā lietotos dārzeņus –kartupeli, burkānu, bieti, kā arī cienājas ar veselīgām uzkodām, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

 

 

                                                            Oktobris – novembris , 2016.

 

 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana ekoskolu datu bāzē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas karoga ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas padomi.
 • No 3.10. -09.11.2016. “Zaķēnu”, Skudriņu” grupa piedalās konkursā “Mazgā rokas pareizi”
 • Izvietot grupās “roku mazgāšanas pamācību”, atbilstoši vecumam pārrunāt to ar bērniem,
 • Putras dienas aizsāktās tradīcijas no 2015./2016.m.g. turpinām grupās aktualizējot putras ēšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Degustējot putru – veicināt bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, izzinot cik svarīgi ir ēst putras.
 • Turpinām piedalīties Juglas papīrfabrikas makulatūras vākšanas akcijā.
 • Uzstādām jaunas makulatūras kastes, to vietā, kuras ir nolietojušās.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:

Pirmdiena – Kustību diena,

Otrdiena- Veselīga uztura diena,

Trešdiena- Resursu taupīšanas diena,

Ceturtdiena- Klimata draudzīga diena,

Piektdiena- Labo darbu diena

 • Audzēkņu vecākiem iestādes mājaslapā ievietojam “Aptauju par ūdeni “, lai noskaidrotu audzēkņu ģimeņu paradumus ūdens resursu izmantošanā un taupīšanā
 • Atjaunojam informāciju  Ekoprojekta stendā , Ekoskolas datu bāzē
 • Jaunās informācijas ievietošana Ekoprojekta sadaļā mūsu iestādes mājaslapā

www.ulbroka-pienenite.lv

 • Ekoskolas padomes sapulce
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;

 

 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • veikt pētījumus,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini Zoo „Brieži” ( “Spārīšu” grupa, “Knīpu un Knauķu” grupa)
 • “Taurenīšu” grupa dodas ekskursijā uz Doles salu, “Daugavas muzeju”.
 • vecākajām un sagatavošanas grupām plānot pārgājienu līdz Līgo parkam, Ulbrokas vidusskolai pa jaunizveidoto gājēju celiņu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu,
 • grupas dodas pastaigā gar Ulbrokas ezeru, vērojot ūdens putnus, kokus pie ezera, ūdens krāsu, utt.

 

 • Veikt vides auditu, aprēķinot CO2, ievietojam ekoskolu datu bāzē

 

 • Grupu Mārtiņdienas pasākumi, Mārtiņdienu tirdziņi, kur notiek tirgošanās ar pašaudzētām un paštaisītām dārza veltēm.
 • Rudens lapu grābšana b/d teritorijā (vecākās un sagatavošanas grupas).
 • Veselīgu salātu gatavošana grupās no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem ( “Ēd un pacienā citus” akcijas ietvaros
 • Zīmēšanas festivāls vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Ūdens”
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)
 • Turpināt katrā grupā veidot Ekoaktivitāšu mapes- notikušo pasākumu atspoguļojums (attēli, apraksti, u.tml.)
 • “Skudriņu” grupa sadarbojoties ar grupas vecākiem izveido izstādi “Avīzes otrā dzīve” un izvieto visu grupu apskatei iestādes foajē
 • “Taurenīšu” grupa izgatavo maketu “Lapu koku mežā” un izvieto visu grupu apskatei iestādes foajē
 • Sagatavošanas grupu audzēkņiem tiek organizēta izzinoša nodarbība par ūdens taupīšanu “Ūdens pētniecības laboratorija”
 • Dabas izglītības centra “Meža māja” tematiskās nodarbības par Latvijā ziemojošiem putniem un meža zvēriem, nodarbības noslēgumā vērot un kopā gatavot  putnu barotavu
 • Piedalāmies Latvijas vides aizsardzības fonda aicinājumā “Radons – dabiskais jonizējošā starojuma avots” izvērtējumā par mūsu iestādi.

                                                                  Decembris, 2016.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, papildinot darbības plānu ar citām aktivitātēm.
 • „Dabas smarža eglītē” sadarbībā ar vecākiem bērni gatavo eglītes, apvienojot otrreiz izmantojamos materiālus ar dabas materiāliem.
 • Aicināt audzēkņu vecākus pagatavot rotājumus āra eglei no otrreiz lietojamiem materiāliem.
 • Izlikt putnu barotavas.
 • Atjaunot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”…, izvietot tās visās grupās un iestādes telpās.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku apraudzīšana, kā koki pārziemo…

 

Janvāris - februāris, 2016.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana.
 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem).
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde.
 • Ziemas stafetes , sporta nodarbības b/d āra teritorijā.
 • Tematiskie pasākumi grupās “Veselīgs uzturs - vitamīni” visa vecuma grupām.
 • Aicināt iestādes ēdienkartē iekļaut veselīgu uzturu (salātus, putras, graudu maizi, dzērveņu, citrona dzērienus, ķiplokmaizes)
 • Aicināt arī audzēkņu ģimenes ievērot veselīgu uzturu

 

Marts – aprīlis, 2016.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, nākamo Ekoaktivitāšu pasākumu plānošana.
 • Gatavošanās pavasara talkām.
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...).
 • Pavasaris! Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus.
 • Aicināt iestādes vecākus piedalīties pavasara sakopšanas talkās Stopiņu novadā.
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās.
 • Turpinām pētījumu “Kā pārvietojās Tava ģimene?”, pētījuma rezultātus apkopojam un ievietojam iestādes Ekostendā un mūsu mājaslapā ulbroka-pienenite.lv
 • Organizējam ekskursiju uz „Getliņi EKO” Pierīgas PII vadītāju vietniekiem

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2016.

 

 • Veselīga dzīvesveida veicināšanai organizēt izbraucienu ar riteņiem kopā ar vecākiem un iestādes darbiniekiem. Maršruts: PII ”Pienenīte” – Līgo parks -Ulbrokas vidusskola.
 • Līgo parkā Veselīgā brauciena dalībniekiem veselīgas uzkodas.
 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem.
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē.
 • Pārgājiens sagatavošanas grupām uz Līgo parku.
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas.

 • Ekoskolas datubāzes atskaites aizpildīšana 2016./2017.m.g.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.