^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

“Uzkopsim zaļi”


Šī gada 15. janvārī mūsu iestādē EKO projekta ietvaros notika SIA Greenwalk un biedrības : ‘’Dzīvosim zaļi’’ organizētais pasākums par Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu pētījumu par ekoloģisku un ekonomisku uzkopšanas līdzekļu izmantošanu pirmsskolas iestādēs prezentāciju pasākums.  Pasākumā piedalījās dalībnieki no 10 Latvijas pirmsskolas  iestādēm. Tālāko ceļu dalībnieki bija mērojuši no Talsiem un Lubānas. Pētījums notika 3-9 mēnešu garumā, kur iestādēs gan audzēkņi, gan darbinieki veica pētījumu ar dažādiem tīrīšanas līdzekļiem un uzkopšanas inventāru. Pētījuma mērķis bija noskaidrot ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespēju pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Pētījuma laikā tika izglītota sabiedrība (audzēkņi, darbinieki, vecāki) par ekoloģisku saimniekošanu. Tika salīdzinātas dažādas uzkopšanas metodes, salīdzināta to efektivitāte, nekaitīgums videi un cilvēkiem, izmaksas un lietošanas ērtums, paliekošo atkritumu apjoms. Pētījuma rezultātā apkopojot iestāžu sniegto informāciju, biedrība “Dzīvosim zaļi” izdarīja secinājumus, ka līdz šim izmantoto uzkopšanas līdzekļu sastāvā ir daudz kaitīgu vielu, arī tādu, kuru kaitīgums nav uzreiz nosakāms, bet testējamo Greenwalk vai analogu  produktu sastāvs ir cilvēkam un videi nekaitīgs. Līdz šim izmantotās uzkopšanas sistēmas rezultātā rodas daudz atkritumu, taču testējamo līdzekļu izmantošana būtiski samazina atkritumu apjomu. Pētījums pierādīja arī to, ka, lietojot testējamos uzkopšanas līdzekļus, nepilna gada laikā materiālie ietaupījumi iestādē ir aptuveni 30%no uzkopšanas līdzekļiem paredzētās summas. Lai arī sākotnēji var likties, ka testējamie līdzekļi ir dārgi, taču tie ir jālieto ievērojami mazākā apjomā, un tie kalpo ilgāk. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka ekoloģiskie tīrāmie līdzekļi neatstāj kaitīgu ietekmi uz mūsu veselību, nerada nekādas alerģiskas reakcijas.

Pasākuma dienas gaitā mēs kā iestāde, kas šo ekoloģisko dzīvesveidu arī ir uzsākusi, gan arī apņēmusies izglītot audzēkņus un apkārtējo sabiedrību, secinājām, ka labprāt vēlētos dzīvot vēl “zaļāk” un izmantot savā iestādē ekoloģiskos uzkopšanas un tīrāmos līdzekļus. Pavisam kampaņā “Uzkop dzīvībai saudzīgi” piedalījās 59 Latvijas pirmsskolas iestādes. Prieks bija tikties ar ekoloģiski un veselīgi domājošiem kolēģiem. Liels paldies Greenwalk vadītājai Agitai Berganei- Berģei par sadarbības iespējām un uzaicinājumu dalībai 29. janvārī Ropažu PII “Annele” Zaļās dienas pasākumā, kuru mēs arī apmeklējām. Piedalījāmies dažādās meistarklasēs, veicām ķīmijas eksperimentus, lai eksperimentu rezultātā noskaidrotu tīrāmo līdzekļu kaitīgo ietekmi, saņemtu informāciju par “Memory Water” jeb dzīvo ūdeni  un tā enerģētisko spēku, kā arī tikāmies ar Valsts veselības inspekcijas nodaļas vadītāju Aiju Grundāni, kura skaidroja par valsts normatīvo aktu regulējumu, kas nosaka pirmsskolas iestāžu higiēnas prasību normas. 

Katrs šāda veida pasākums mums atgādina par svarīgākajām dzīves vērtībām, tādām kā  sava un apkārtējo veselība  un nepiesārņota vide. Nobeigumā mēs PII ‘’Pienenītes ‘’ EKO padomes vārdā sakām lielu: ’’Paldies’’ pasākuma organizatoriem un atbalstām  Ropažu PII “Annele” EKO devīzi: “Mēs gribam dzīvot pie tīras un dzīvas Baltijas jūras”.   

PII ‘’Pienenīte’’ vadītāja Lelde Sturme

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.