^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Notikumi 2017. gadā

Dzimtās valodas diena „ Pienenītē”

“Kad tā burtiņš ar burtiņu
kad tā vārdiņš ar vārdiņu
saspēlējas
valodiņa valodiņa
manī sējas”

                     / Uldis Auseklis/

 

 Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas, un tai veltīto pasākumu, mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda - caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, izceļot valodas bagātību. Arī Latvijā Dzimtās valodas dienas atzīmēšana nu jau ir kļuvusi par tradīciju.Jau tradicionāli, katru gadu 21.februārī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē organizējām Dzimtās valodas dienai veltītu pasākumu sagatavošanas grupām ( šajā 2016./2017.m.g. „Gliemezīši”, „Bitītes” un „Taurenīši”). Ciemos pie bērniem bija atnākusi Grāmatiņa, kura bija pazaudējusi burtiņus. Tā lūdza palīdzību bērniem pareizi salikt vārdiņu „grāmatiņa”. Bērni kopā ar grupu skolotājām izgāja dažādas stacijas, kurās katrā bija kāds uzdevums, kuru paveicot varēja saņemt burtiņus un, pareizi saliekot vārdiņu, Grāmatiņa tika pie jauniem burtiņiem. Pasākumā, akcentējot Dzimto valodu, sagatavošanas grupu bērni skaitīja dzejoļus par kādu no burtiņiem. „Bitīšu” grupas bērni stāstīja anekdotes par skolas dzīvi, visi kopā dziedāja, minēja mīklas, kuru atminējumi bija saistīti ar noteiktu skaņu saklausīšanu un atpazīšanu. Pasākuma noslēgumā, lai bērni izkustētos, Grāmatiņa aicināja bērnus uz kārtīgu izkustēšanos kopā ar deju skolotāju Artūru Medni. Visu Dzimtās valodas pasākuma aktīvo deju un rotaļu daļu bija sagatavojušas mūzikas skolotājas Gunta Kalniņa un mūzikas skolotāja Agnese Ušacka. Pasākuma gaitā pedagogi rosināja bērnus kopt un cienīt savu dzimto valodu, daudz lasīt un nepiesārņot to ar sliktiem vai aizgūtiem vārdiem. Dzimtās valodas dienai veltītā pasākuma visus uzdevumus bērni veica ar prieku, un Grāmatiņa atguva pazaudētos burtiņus un varēja doties uz Ulbrokas bibliotēkas grāmatu plauktu. Paldies visu trīs sagatavošanas grupu pedagogiem par pasākuma tapšanu, īpaši liels paldies Grāmatiņai („Gliemezīšu” grupas skolotājai Vijai Kukulei) par pasākumā galvenās lomas atveidošanu, paldies mūzikas skolotājai Guntai Kalniņai un mūzikas skolotājai Agnei Ušackai par pasākuma muzikālo noformējumu, rotaļu un muzikālo aktivitāšu organizēšanu un vadīšanu.

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Evija Konstantinova

 

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.