^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2018 / 2019

 

DARBĪBAS PLĀNS

 

Septembris, 2018.

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „Latvju rakstu zīmes” (mūsu tautas enerģija).
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirdziņi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi
 • Tiek organizēti rudens svētki, gan grupiņu telpās, gan āra teritorijā, mazajās grupiņās rudens svētki notiek kopā ar vecākiem, pēc muzikālajām aktivitātēm un rotaļām kopā veidojot ģimenes glezniņu no dabas materiāliem.
 • Visu septembri, oktobra pirmās nedēļas sporta nodarbības sākot no vidējā vecuma grupas notiek ārā
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes
 • No 17.09.18.-21.09.18. iestādē norit Olimpiskā nedēļa.
 • 09.18.Olimpiskajā dienā ar aktivitātēm un sportiskiem pārbaudījumiem tiek atklāts mūsu PII “Pienenīte” jaunais stadions
 • 09.18. iestādē sadarbībā ar iestādes vecākiem, norit Veloizbrauciens – bērni kopā ar vecākiem. Maršruts-PII ”Pienenīte”-Ulbrokas vsk. Ulbrokas vsk. bērni un vecāki piedalās dažādās aktivitātēs.
 • “Ēd un pacienā citu!” –ģimenes tiek aicinātas dalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas pašu dārzos
 • Piedalīšanās Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā. Ekoskolas zaļā karoga svinīgā saņemšana Gaismas pilī
 • Piedalīšanās vides gājienā 14.09.17., ar visām Latvijas Ekoskolām
 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas zaļā karoga saņemšanu 3.gadu
 • Ekopadomes pirmā sanāksme, Ekopadomes sastāva pārvēlēšana.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku mērīšana (par cik cm koki izauguši), rezultātu salīdzināšana.
 • Visu septembra mēnesi, sporta nodarbības vidējā – sagatavošanas vecuma grupām notiek āra teritorijā, izmantojot jauno sporta laukumu.

 

            Oktobris – novembris , 2018.

 • Oktobra pirmajās 2 nedēļās sporta nodarbības vidējā – sagatavošanas vecuma grupām turpina  notikt āra teritorijā, izmantojot jauno sporta laukumu.
 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana Ekoskolu datu bāzē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas karoga ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas padomi
 • Putras dienas aizsāktās tradīcijas no 2015./2016.m.g. turpinām grupās aktualizējot putras ēšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Degustējot putru – veicināt bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, izzinot cik svarīgi ir ēst putras. Dažās grupās vecāki iesaistās savas profesijas popularizēšanā – pavāri, uztura veidotāji iesaistās un stāsta grupiņām par putras nozīmīgumu uzturā.
 • Turpinām piedalīties Juglas papīrfabrikas makulatūras vākšanas akcijā.
 • Uzstādām jaunas makulatūras kastes, to vietā, kuras ir nolietojušās.
 • Aprēķinam, cik kokus esam izglābuši par pagājušo māc.gadu – nododot makulatūru.

 

 • Atjaunojam informāciju  Ekoprojekta stendā , Ekoskolas datu bāzē
 • Jaunās informācijas ievietošana Ekoprojekta sadaļā mūsu iestādes mājaslapā

www.ulbroka-pienenite.lv

 • Ekoskolas padomes sapulce
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;

 

 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • veikt pētījumus,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini Zoo „Brieži” ( “Skudriņu” grupa );
 • grupas dodas pastaigā gar Ulbrokas ezeru, dodas pastaigā uz Meža taku, sporta un veselības taku, Ulbrokas āra trenažieriem.

 

 • Veikt vides auditu, aprēķinot CO2, ievietojam ekoskolu datu bāzē
 • Grupu Mārtiņdienas pasākumi, Mārtiņdienu tirdziņi, kur notiek tirgošanās ar pašaudzētām un paštaisītām dārza veltēm.
 • Rudens lapu grābšana b/d teritorijā (vecākās un sagatavošanas grupas).
 • Veselīgu salātu gatavošana grupās no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem ( “Ēd un pacienā citus” akcijas ietvaros )
 • Grupu “Veselīgo recepšu” pagatavošana mājturības nodarbībās.
 • Rīcības nedēļas aktivitāšu plānošana.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:
 • Galvenie rīcības dienu motīvi sasaucās ar Ekoskolas programmas galvenajām tēmām.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:
 • Rīcības nedēļa 29.10.-2.11.18.
 • oktobris- dažādu plastmasas veidu pētīšana…..filmiņu skatīšanās + diskusijas, prāta vētras par plastmasas ceļu (“Zaļās jostas” resursu filmas), 30.oktobris- kolāžas veidošana no korķiem “Plastmasas korķu otrā dzīve”(kolāžā katra grupiņa izdomā savu vēstījumu), 31.oktobris - Vecākiem ar bērniem – auduma iepirkumu maisiņu šūšanas darbnīca Skolotāju istabā no plkst.16.00 – 18.00 , 1.un 2.novembris - Vecākiem un bērniem – “Andele Mandele” – dažādu lietu nodošana nākamajam lietotājam. Paralēli kopīgi plānotajām aktivitātēm, grupās notiek papildus aktivitātes atbilstoši vecumposmam, izzinot tēmu “Nē plastmasai!”
 • Akcija “ Tīrā vidē dzīvosim” – atkritumu šķirošana, makulatūras vākšana, iesaistot iestādes vecākus.
 • Zīmēšanas festivāls 13.11.18. vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Cimdotā Latvija!”
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)
 • Turpināt katrā grupā veidot Ekoaktivitāšu mapes- notikušo pasākumu atspoguļojums (attēli, apraksti, u.tml.)
 • “Zaķēnu” grupa sadarbojoties ar grupas vecākiem izveido izstādi “100 lietas Latvijai”, kur katra ģimene ir sakrājuši no 2017.gada novembra- 2018.gada novembrim dažādas 100 lietas ( gan saldējuma kociņus, gan 100plastmasas korķīšus, gan 100 konfekšu papīrīšus….,utt.)
 • Turpinām sadarboties ar dabas izglītības centru “Meža māja”

 

      Decembris, 2018.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, papildinot darbības plānu ar citām aktivitātēm.
 • Aicināt audzēkņu vecākus pagatavot rotājumus (puzurus) āra eglei no otrreiz lietojamiem materiāliem, dabas materiāliem, u.c.
 • Izlikt putnu barotavas, vērot putnus, rūpēties par nometniekiem. Fiksēt vērojumus, kādi putni atlido uz barotavām…..
 • Atjaunot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”…, izvietot tās visās grupās un iestādes telpās.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku apraudzīšana, kā koki pārziemo…

 

Janvāris - februāris, 2019.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana.
 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem).
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde.
 • Izglītojoša pēcpusdiena “Kā taupīt enerģiju” filmiņas skatīšanās, pārrunas, diskusijas.
 • Ziemas stafetes , sporta nodarbības b/d āra teritorijā.
 • Tematiskie pasākumi grupās “Veselīgs uzturs - vitamīni” visa vecuma grupām.
 • Aicināt iestādes ēdienkartē iekļaut veselīgu uzturu (salātus, putras, graudu maizi, dzērveņu, citrona dzērienus, ķiplokmaizes)
 • Aicināt arī audzēkņu ģimenes ievērot veselīgu uzturu.
 • Aicināt audzēkņu ģimenes taupīt enerģijas resursus.

 

Marts – aprīlis, 2019.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, nākamo Ekoaktivitāšu pasākumu plānošana.
 • Atvērto durvju dienas, aicinājums vecākiem apmeklēt rotaļnodarbības grupās.
 • “Pasaules ūdens diena” pētījumi, eksperimenti katrā grupā atbilstoši vecumposmam.
 • Gatavošanās pavasara talkām.
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...).
 • Pavasaris! “Dārzs uz palodzes”. Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus. Fiksēt to augšanu.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus.
 • Aicināt iestādes vecākus piedalīties pavasara sakopšanas talkās Stopiņu novadā.
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās.
 • Aicinājums audzēkņu ģimenēm ievērot Zemes stundu. Pārrunas ar bērniem…ko zinām par Zemes stundu.

 

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2019.

 • Veloaktivitātes vecākā vecuma bērniem iestādes teritorijā + meža takā.
 • Sporta nodarbības sākot no vidējā – sagatavošanas vecuma grupām notiek āra sporta stadionā.
 • PII eksperimenta noslēgums “Vai tas zemē sadalījās?” noslēgums
 • Darbinieku “Veselības skrējiens” apkārt ezeram.
 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem.
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē.
 • Pārgājiens sagatavošanas grupām uz Līgo parku.
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas;

-piefiksēt veselīgas receptes.

 

 • Grupiņās izaudzēto ķirbju sēkliņu pārstādīšana piemājas dārziņā.
 • Grupas tomātu pārstādīšana bērnudārza āra teritorijas dobēs.
 • Katra grupiņa apkopo pa m/g paveiktās aktivitātes grupas Ekomapē, dalās pieredzē ar citu grupu skolotājām.
 • Ekoskolas datubāzes atskaites aizpildīšana 2018./2019..m.g.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"