^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2017 / 2018

 

DARBĪBAS PLĀNS

Septembris, 2017.

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „SPORTS”
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirdziņi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi
 • Tiek organizēti rudens svētki, gan grupiņu telpās, gan āra teritorijā
 • Visu septembri sporta nodarbības sākot no vidējā vecuma grupas notiek ārā
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes
 • No 25.09.17.-29.09.17. iestādē norit Olimpiskā nedēļa, katra diena ir veltīta citam sporta veidam ( futbols, vieglatlētika, skriešana, u.c.), sporta skolotājas rādīja bērniem prezentācijas par šiem sporta veidiem, pēc kā bērni devās uz sporta zālēm un apguva konkrēto sporta veidu elementus
 • 09.17. iestādē norit Vecāku diena, bērni ar savu vecāku darbojās un “iziet” dažādus aktivitāšu centrus, radošās darbnīcas
 • 09.-30.09.17. piedalāmies Eiropas sporta nedēļā 2017.
 • “Ēd un pacienā citu!” –ģimenes tiek aicinātas dalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas pašu dārzos
 • Piedalīšanās Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā. Ekoskolas zaļā karoga saņemšana Gaismas pilī
 • Piedalīšanās vides gājienā 12.09.17., ar visām Latvijas Ekoskolām
 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas zaļā karoga saņemšanu 2.gadu
 • Ekopadomes pirmā sanāksme, Ekopadomes sastāva pārvēlēšana.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku mērīšana (par cik cm koki izauguši), rezultātu salīdzināšana.

 

            Oktobris – novembris , 2017.

 • 10.17. piedalāmies āra nodarbības dienā, organizējot un vadot integrētās rotaļdarbības iestādes āra teritorijā
 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana Ekoskolu datu bāzē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas karoga ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas padomi
 • Putras dienas aizsāktās tradīcijas no 2015./2016.m.g. turpinām grupās aktualizējot putras ēšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Degustējot putru – veicināt bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, izzinot cik svarīgi ir ēst putras.
 • 10.17. iestādē viesojas A/S “Dobeles dzirnavnieks” profesors Grauds ar izzinoši integrētu nodarbību vecākā un sagatavošanas vecuma grupas bērniem.
 • Turpinām piedalīties Juglas papīrfabrikas makulatūras vākšanas akcijā.
 • Uzstādām jaunas makulatūras kastes, to vietā, kuras ir nolietojušās.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:

Galvenie rīcības dienu motīvi sasaucās ar Ekoskolas programmas galvenajām tēmām.

Mūsu Rīcības dienu 2017. motīvi -

 • Esi aktīvs un možs katru dienu!
 • Tu brauc ar auto, es eju ar kājām!
 • Ēd un cienā citus!
 • “Ēd atbildīgi !” –samazini pārtikas atkritumus!
 • Diena bez iepirkšanās!
 • Otra elpa manām lietām- “Andele Mandele” – iestādes telpās.
 • Rīcības nedēļas ietvaros sadarbībā ar grupas vecākiem, kā arī kopdarbībā skolotājs-bērni katra grupa izzina un izpēta konkrētu augli vai dārzeni ( no kuras valsts radies, kādas uzturvielas, kādi vitamīni, ko uzturvielas un vitamīni uzlabo mūsu organismā, kādēļ tās ir jālieto, izzina un izpēta kā konkrētais auglis vai dārzenis izskatās, kādas ir tā sastāvdaļas, kur un kā tas aug, ko no tā veselīgu var pagatavot….Katra iestādes grupiņa pētījuma noslēgumā 1.11.17. izvieto plakātu ar savas grupas pētījumu – iestādes koridorī, lai ar pētījuma rezultātiem var iepazīties visas iestādes grupas, pedagogi, vecāki un ciemiņi.
 • Atjaunojam informāciju  Ekoprojekta stendā , Ekoskolas datu bāzē
 • Jaunās informācijas ievietošana Ekoprojekta sadaļā mūsu iestādes mājaslapā

www.ulbroka-pienenite.lv

 • Ekoskolas padomes sapulce
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;
 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • veikt pētījumus,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini Zoo „Brieži” ( “Skudriņu” grupa );
 • braukt mācību ekskursijā uz Ūdenspētniecības staciju Rīgā ( “Zvaigznīšu” grupa);
 • vecākajām un sagatavošanas grupām plānot pārgājienu līdz Līgo parkam, Ulbrokas vidusskolai pa jaunizveidoto gājēju celiņu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu,
 • grupas dodas pastaigā gar Ulbrokas ezeru, dodas pastaigā uz Meža taku,sporta un veselības taku, Ulbrokas āra trenažieriem.
 • Veikt vides auditu, aprēķinot CO2, ievietojam ekoskolu datu bāzē
 • Grupu Mārtiņdienas pasākumi, Mārtiņdienu tirdziņi, kur notiek tirgošanās ar pašaudzētām un paštaisītām dārza veltēm.
 • Rudens lapu grābšana b/d teritorijā (vecākās un sagatavošanas grupas).
 • Veselīgu salātu gatavošana grupās no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem ( “Ēd un pacienā citus” akcijas ietvaros
 • Zīmēšanas festivāls 21.11.17. vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Mūsu veltījums tīrai Latvijai!”
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)
 • Turpināt katrā grupā veidot Ekoaktivitāšu mapes- notikušo pasākumu atspoguļojums (attēli, apraksti, u.tml.)
 • “Zaķēnu” grupa sadarbojoties ar grupas vecākiem izveido izstādi “Ko mēs zinām par kokiem?” un izvieto apkopotos materiālus, gan uzskates, gan lasāmos materiālus iestādes foajē, lai to var aplūkot citas grupas visi iestādes vecāki, kā arī ciemiņi.
 • Turpinām sadarboties ar dabas izglītības centru “Meža māja”
 • Turpinām piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda aicinājumā “Radons – dabiskais jonizējošā starojuma avots” izvērtējumā par mūsu iestādi.

      Decembris, 2017.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, papildinot darbības plānu ar citām aktivitātēm.
 • „Dabas smarža eglītē” sadarbībā ar vecākiem bērni gatavo eglītes, apvienojot otrreiz izmantojamos materiālus ar dabas materiāliem.
 • Aicināt audzēkņu vecākus pagatavot rotājumus (zvaniņus) āra eglei no otrreiz lietojamiem materiāliem.
 • Izlikt putnu barotavas, vērot putnus, rūpēties par nometniekiem.
 • Atjaunot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”…, izvietot tās visās grupās un iestādes telpās.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku apraudzīšana, kā koki pārziemo…

 

Janvāris - februāris, 2018.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana.
 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem).
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde.
 • Ziemas stafetes , sporta nodarbības b/d āra teritorijā.
 • Tematiskie pasākumi grupās “Veselīgs uzturs - vitamīni” visa vecuma grupām.
 • Aicināt iestādes ēdienkartē iekļaut veselīgu uzturu (salātus, putras, graudu maizi, dzērveņu, citrona dzērienus, ķiplokmaizes)
 • Aicināt arī audzēkņu ģimenes ievērot veselīgu uzturu

 

Marts – aprīlis, 2018.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, nākamo Ekoaktivitāšu pasākumu plānošana.
 • Gatavošanās pavasara talkām.
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...).
 • Pavasaris! Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus.
 • Aicināt iestādes vecākus piedalīties pavasara sakopšanas talkās Stopiņu novadā.
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās.

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2018.

 • Veselīga dzīvesveida veicināšanai organizēt izbraucienu ar riteņiem kopā ar vecākiem un iestādes darbiniekiem. Maršruts: PII ”Pienenīte” – Līgo parks -Ulbrokas vidusskola.
 • Līgo parkā Veselīgā brauciena dalībniekiem veselīgas uzkodas.
 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem.
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē.
 • Pārgājiens sagatavošanas grupām uz Līgo parku.
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas.

 • Ekoskolas datubāzes atskaites aizpildīšana 2017./2018.m.g.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.