^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

 

Stopiņu novada domes
pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
2020./2021.mācību gada
darba galvenie uzdevumi:


1. Sekmēt izglītības kvalitāti iestādē, rosinot pedagogu profesionālo pilnveidi, organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus pedagogu tālākizglītībā, nodrošināt apmācības e-klases lietošanā un ciešu skolotāju, izglītības iestādes speciālistu, sadarbību plānojot mācību procesu ikdienā.
2. Turpināt pārmaiņu ieviešanu pirmsskolas izglītībā, īstenojot atjaunoto mācību saturu un pieejas principus, apgūstot mūsdienu sabiedrībai nepieciešano caurviju prasmju pamatus, vērtības, tikumus un zināšanas.
3. Popularizēt vides izglītību, turpinot darboties Ekoskolu programmā:
 aktivizēt vides kodeksu;
 izmantot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi;
 organizēt rotaļnodarbības ārā;
 ievērot pastaigu organizācijas nosacījumus, iekļaujot vērojumu un kustību aktivitātes;
 organizēt sporta izpriecas ārā visos gadalaikos sporta laukumā;
 atbalstīt un iesaistīties Olimpiskās dienas organizētajos pasākumos valstī, iestādē;
 organizēt Veselības veicināšanas nedēļu iestādē;
 iesaistīties Ekoskolas pasākumos.
4. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu personības attīstībā:
 organizēt vecāku pēcpusdienas, sapulces, sportiskas aktivitātes ģimenēm, pārrunas – ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.