^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”

2018./2019.mācību gada darba galvenie uzdevumi:

 

 1. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt iestādes un novada tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos,aktivitātēs, sagaidot valsts 100 gadi.
 2. Turpināt projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobāciju, realizējot caurviju “Sadarbība un līdzdalība”.
 3. Turpināt darboties Ekoskolu programmā:
 • aktivizēt vides kodeksu;
 • izmantot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi;
 • organizēt atklātās rotaļnodarbības ārā;
 • ievērot pastaigu organizācijas nosacījumus, iekļaujot vērojumu un kustību aktivitātes;
 • organizēt sporta izpriecas ārā visos gadalaiko sporta laukumā;
 • sadarbībā ar grupas vecākiem organizēt veselības velobraucienu;
 • atbalstīt un iesaistīties Olimpiskās nedēļas organizētajos pasākumos valstī, iestādē;
 • organizēt Veselības veicināšanas nedēļu iestādē;
 • iesaistīties Ekoskolas pasākumos.
 1. Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, nodrošinot katra pedagoga kompetenču pilnveidi un skolotāju sadarbību iestādē.
 2. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu harmoniskā attīstībā:
 • organizēt vecāku pēcpusdienas, atvērto durvju dienas, sapulces, kopīgas izstādes, sportiskas aktivitātes ģimenēm, pārrunas u.c.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"