^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

PII “Pienenītes” kompetenču pieeja mācību saturā, darba procesā un dzīvē

 Jau trešo mācību gadu pēc kārtas PII “Pienenīte” strādā  pēc “Skola 2030” mācību satura kompetenču pieejas un darba metodēm. Sākums nebija viegls, jo sākotnēji bija skaidrs tikai valstiski izvirzītais projekta mērķis-,, lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.’’  Projekta  ideju realizācijas process un saturs tapa ļoti lēnām un pakāpeniski- pētot, analizējot un iedziļinoties jaunos jēdzienos un darba formās. Tas ir dabīgi, jo daudzi cilvēki baidās no pārmaiņām, it sevišķi tad, ja nav detalizētas informācijas kā tas notiks. Mūsu iestādes komanda 8 pedagogu sastāvā, tai skaitā arī es un manas vietnieces izglītības darbā, spējām pārliecināt arī pārējos pedagogus, sniedzām informāciju un skaidrojām jauno mācību saturu, kopīgi aprobējām un aktualizējām jaunās kompetenču darba metodes. Caurviju prasmes - pašvadīta mācīšanās, sadarbība, kritiskā domāšana, pilsoniskā līdzdalība, jaunrade un digitālā pratība tika iekļautas visu mācību jomu apguvē. Šobrīd mēs jau varam runāt par to, kas paveikts – ir mainīta pieeja mācībām no gatavu zināšanu nodošanas uz katra izglītojamā jēgpilnu iesaisti mācībās jeb mācīšanos iedziļinoties, ņemot vērā katra izglītojamā spējas.2017./2018. mācību gadā mēs vairāk strādājām pie apstākļu un vides radīšanas pašvadītas mācību darbības organizēšanai.

Šobrīd bērni paši prot stāstīt par savu ieceri un izvēlas darbam nepieciešamos materiālus, skaidro plānotā darba soļus, prot radoši realizēt savu ieceri un pastāstīt, novērtēt paveikto. Skolotājs šobrīd nevis “māca”, bet atbalsta, iedvesmo un virza audzēkņus mācību procesā uz sasniedzamo rezultātu. Skolotāji veido daudzveidīgu un iekļaujošu mācību vidi savās grupās, pārvalda mācību jomas un caurviju prasmes, sadarbojas ar kolēģiem un audzēkņu vecākiem, kā arī veic audzēkņu spēju vērtēšanu, atbilstoši jaunajiem vērtēšanas kritērijiem – pa mācību jomām un attīstības pakāpēm. Pēc iespējas vairāk tiek izmantota āra vide mācībām un dažādām aktualitātēm. Šajā ziemā visas grupas baudīja “ziemas priekus” sportā, aktīvi baroja putniņus putnu barotavās pie loga, veica dažādus eksperimentus ar sniega saldēšanu un kausēšanu, kopīgi veidoja sniega kalniņus, paši cītīgi strādājot ar sniega lāpstām, pavasarī aktīvi darbojas ar zaļo augu stādīšanu un sēšanu, vērojot to attīstību un augšanu. Šādu, daudzveidīgu darbību rezultātā mūsu iestādes audzēkņi patstāvīgi mācās plānot savu darbību, pamatot un izskaidrot savu rīcību vai viedokli, spēj sadarboties gan pāros, gan komandā, kā arī sakārtot savu darba vietu. Bērni ir kļuvuši atvērtāki sadarbībai un spēj līdzdarboties, izmantot dažādas tehnoloģijas. Iestādes vecāko un sagatavošanas grupas audzēkņi prot strādāt ar dažādām viedierīcēm un interaktīvo tāfeli, pārzina arī droša interneta lietošanas principus. Kompetenču pieejas īstenošana iestādē tās ir savstarpējās mācīšanās iespējas un komandas darbs. Mana, kā vadītāja loma šajā procesā ir mācīties pašai un arī atbalstīt komandas izaugsmi. Šajā mācību gadā uz skolotāja profesionālā darba novērtēšanu iestādē ir pieteikušies 8 iestādes pedagogi, kas, savā ziņā ir arī viens no  iestādes darba kvalitātes rādītājiem. Šis darba process ir patstāvīgas izziņas, inovāciju un kultūras veidošana iestādē. Pēdējai mācību gads mūsu pedagogiem ir prasījis daudz spēka, izturības un ātru pielāgošanos jauniem apstākļiem, jaunu tehnoloģiju apzināšanu, ,,e-klases’’ ieviešana darba procesā ,darba apjoma palielināšanās ārkārtas situācijas laikā,  vienlaicīgi nodrošinot mācību procesu gan klātienē, gan attālināti. Šajā ārkārtas situācijas laikā mums kolektīvā neiztikt bez ciešas sadarbības, atbalsta un iedvesmas. Mēs ne tikai viens otru atbalstām un uzmundrinām, bet arī saņemam atbalstu no domes darbiniekiem un audzēkņu vecākiem, par ko man ir liels prieks.Neskatoties uz šodienas epidemioloģisko situāciju valstī, iestādē esam nonākuši pie atbildīga komandas darba rezultāta- esam spējuši nodrošināt nepārtrauktu iestādes darbību, turpināt pedagogu tālākizglītību, nodrošināt ātru un skaidru informācijas apmaiņu ar iestādes personālu un vecākiem, kā arī saņemt atgriezenisko saiti par mācību procesa rezultātiem. Spējam viegli un ātri komunicēt dažādās IT platformās, turpināt dalīties pieredzē un labās prakses piemēros un iesaistīties jaunos sadarbības projektos. Šajā mācību gadā iestāde ir iesaistījusies jaunos projektos, tādos kā  valsts mēroga projekta agrīnās intervences programmā: ,,STOP4-7’’, kas vērsta uz uzvedības korekciju, kurā ir iesaistīti bērni, bērnu vecāki. Pavasarī uzsākām dalību starptautiska mēroga Latvijas –Lietuvas pirmsskolas iestāžu sadarbības projektā: ’’Mēs atrodamies pie Baltijas jūras’’, kas vērsts uz sociāli –emocionālo bērnu audzināšanu un sadarbību starp skolotājiem un vecākiem. Konsultācijas vecākiem un apmeklējumi pie  vadītājas ir pieejami  klātienē arī šajos apstākļos, ievērojot visus drošības noteikumus. Mūsu veiksmes atslēga mūsu kopējās vērtības kolektīvā – labsirdība, cieņa un mērķtiecība un zinoši, patstāvīgi audzēkņi. Vairāk kā 100 darbinieku lielais kolektīvs ir draudzīgs un saliedēts.  Mācību gada sākumā, septembrī, esam ar kolektīvu bijuši ekskursijā Alsungas pusē, kur kopīgā meistarklasē cepām sklandu raušus un lietus laikā  Jūrkalnē bridām jūrā, Skolotāju dienā dalījām lielo torti, bet uz Ziemassvētkiem, katrs saņēma personalizētu piparkūkas sirdi, arī 8. marts ir mūsu kolektīvā kopīgi atzīmēti svētki ( šogad tikai virtuāli), jo pamatā esam sieviešu kolektīvs. Mazie pārsteigumi un pateicības vārdi  no vecākiem, kolēģu  uzmundrinājums un prieka nieciņi  reizēm ir mūsu lielākais spēka un iedvesmas avots- iet celties un darīt ar sajūtu, ka Tevi gaida, Tavs darbs kādam ir vajadzīgs un darbs tiks novērtēts! Paldies visiem vecākiem, kas ar lielu atbildību un sapratni ikdienā ievēro drošības noteikumus iestādē, tas ārkārtas situācijā  ir ļāvis mums noturēt iestādi visu laiku atvērtu un nepārtraukt savu darbību  Covid-19 izplatības dēļ. Lielu pateicību šobrīd  gribu izteikt katram iestādes darbiniekam, kurš brīvprātīgi dodas vakcinēties pret Covid-19, tādējādi mazinot riskus savai veselībai un uzlabojot sabiedrības drošību.

Iestāde strādās nepārtraukti arī vasarā, īstenojot pirmsskolas vadlīnījās noteiktos uzdevumus un nostiprinot mācību gada laikā gūtās bērnu zināšanas. Neaizmirsīsim, ka arī bērnam, tāpat kā pieaugušajam, ir nepieciešams laiks atpūtai kopā ar ģimeni un rotaļu brīžiem bez mācībām.

Antuāns de Sent-Ekzeperī ar Mazā prinča vārdiem ir teicis: ,,Lielumu rada atbildības sajūta. Līdzīgi kupliem kokiem uzņemties pasargāt plašumu ar savu lapotni.’’ un ,,Ja tu mīli vienu puķi, kas atrodas uz kādas zvaigznes, tad ir jauki naktī vērsties debesīs. Visas zvaigznes zied.’’

 

 Izturību, veiksmi mācību gada nogalē un veselību visiem vēlot, Stopiņu novada domes PII ,,Pienenīte’’ vadītāja Lelde Sturme

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.