^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Projekts „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” noslēdzies

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada finansēto projektu ietvaros PII „Pienenīte” norisinājās nodarbību cikls „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”.  Projekta  ietvaros jūnijā, augustā un septembrī  visi interesenti, kam ir tuvi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi, varēja apmeklēt divu nodarbību ciklu.

Pirmā cikla nodarbība tika veltīta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās audzināšanas aspektiem, kuras laikā dalībniekiem tika sniegts ieskats par mūsu sabiedrībā pieņemtajām tikumiskajām vērtībām, tika akcentēta vecāku un citu bērnu aprūpē iesaistīto pieaugušo loma bērnu tikumiskajā audzināšanā. Tāpat šo nodarbību laikā tika akcentēta vecāku loma pozitīvas attieksmes pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā bērniem. Nodarbību laikā dalībniekiem tika piedāvāti praktiski ieteikumi, kā vecāki un citi bērnu aprūpē iesaistītie pieaugušie var stiprināt bērnu piederības izjūtu ģimenei un veicināt nacionālās pašapziņas veidošanos.

Lasīt tālāk: Projekts „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” noslēdzies

MAIZĪTES CEĻŠ UZ MĀJĀM

                                                                                   Rudens nāca sētiņā,

                                                                                   Graudi bira klētiņā... 

 

      Saule uzsmaida, dāvājot zelta rudens  starus un pavadot ,,Bitīšu,, grupas bērnus, skolotājas un auklīti ekskursijā uz Brīvdabas muzeju.

Lasīt tālāk: MAIZĪTES CEĻŠ UZ MĀJĀM

PII „Pienenīte” ģimenes velobrauciens

22.septembrī neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, PII „Pienenīte” notika ģimenes velobrauciens no PII Pienenīte uz Ulbrokas vidusskolu.  Pasākuma ieskaņā visi velobraucēji tika informēti par drošību uz ceļa, par nepieciešamo ekipējumu- ķiverēm, elkoņu, ceļu sargiem, lai velobrauciens noritētu droši. Un brauciens varēja sākties! Visi draudzīgi devāmies uz Ulbrokas vidusskolu, pa ceļam aplūkojot Ulbrokas skaistos rudenīgos dabas skatus. Ierodoties galamērķī mūs sagaidīja Futbola parks pārstāvji, kuri parūpējās par sportiskām aktivitātēm – dažādas stafetes, futbola spēlēšana. Bērni varēja arī pārliecināties par riteņbraukšanas prasmēm izbraucot šķēršļu joslu, kas visiem radīja ļoti lielu prieku un pozitīvas emocijas. Lai uzņemtu vitamīnus un enerģiju iestiprinājāmies ar pašu atnestajiem āboliem. Un pasākuma noslēgumā protams, apbalvošana, jo visi aktīvi kopā ar ģimenēm pavadījām skaistu rīta cēlienu un visi vecāki vienbalsīgi nobalsoja, ka šāda tradīcija ir jāturpina katru gadu! Liels paldies PII Pienenīte personālam un vecākiem par aktīvo iesaistīšanos šī pasākuma organizēšanā!

I. Pelša vecāku padomes priekšsēdētāja

Veloafiša

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

Rīgā, 2018. gada 7. septembrī

Informācija medijiem

 

EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

 

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas, ļoti lepojamies, ka šo izglītības iestāžu pulkā esam arī mēs- Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” .Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”

Lasīt tālāk: EKOSKOLU AUGSTĀKĀ APBALVOJUMA SAŅĒMĒJU ARVIEN VAIRĀK

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Divu nodarbību cikls š.g. 17.09. un 20.09.

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu  vecāki, vecvecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.

 

1. nodarbība: 17.09.2018 no plkst. 17.00-19.00 „Bērnu tikumiskā audzināšana”

Nodarbībā tiks sniegts ieskats par:

Lasīt tālāk: „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Info

Iestādes vecāku padomes 2018./2019.m.g.

PIRMĀ  SANĀKSME

notiks 11.09.2018. plkst.18.00 skolotāju istabā!

Info

Iestādes vadītāja Lelde Sturme no šā gada 14.08. – 27.08. ir atvaļinājumā.

Vadītāju aizvieto vadītājas vietniece izglītības jomā Santa Šika, tel.nr. 67910984

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Divu nodarbību cikls š.g. 21.08. un 23.08.

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu  vecāki, vecvecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.

 1. nodarbība: 21.08.2018 no plkst. 17.00 - 19.00 „Bērnu tikumiskā audzināšana”

Nodarbībā tiks sniegts ieskats par:

 • normatīvajos aktos iekļautajām audzināšanas vadlīnijām;
 • akcentēta vecāku loma bērnu tikumiskajā audzināšanā;
 • vecāku lomu attieksmju pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā;
 • vecāku lomu bērnu piederības izjūtas ģimenei stiprināšanā;
 • vecāku lomu nacionālās pašapziņas veidošanā.

 2. nodarbība: 23.08.2018 no plkst. 17.00 - 19.00 „Bērnu sociālā audzināšana”

Nodarbībā tiks:

 • apskatīts jautājums, kā veicināt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo kompetenču attīstību vecāku un bērnu savstarpējās mijiedarbības procesā;
 • sniegti praktiski ieteikumi sociālo kompetenču – empātijas, gādīguma, sadarbības prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.

 

Nodarbības notiks:
Ulbrokā, Institūta ielā 34a, PII „Pienenīte” skolotāju istabā.
Nodarbības vadīs PII „Pienenīte” izglītības psihologs Evita Anča.
Nodarbības būs bezmaksas, tās notiks Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu ietvaros.
Lūgums pieteikties pa tālruni: 26594388

„Nord Plus Junior” projekta viesošanās mūsu PII „Pienenīte”

No š.g. 22.janvāra darbojamies NordPlus Junior projektā „Meet yourself” (satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir sadarbība ar vecākiem un pedagogu darbs daudzkultūru vidē.

Janvārī notika pirmā pieredzes apmaiņas darba vizīte Tallinā, kurā piedalījās pārstāvji no piecām  Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm,arī mēs,  kā arī divu Lietuvas pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji un Igaunijas kolēģes.

Lasīt tālāk: „Nord Plus Junior” projekta viesošanās mūsu PII „Pienenīte”

PAZIŅOJUMS

Velobrauciens 2018

Šī gada 24. maijā Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” apkārtnē norisinājās, jau par tradīciju kļuvušais, velobrauciens mazajiem velo braucējiem, kas ikdienā apmeklē „Pienenītes” vecākās grupiņas. Jau 4 gadus  mēs darbojamies Ekoskolas programmā un šī gada tēma “Veselīgs dzīvesveids” ir ļoti atbilstoša šādam sportiskam pasākumam, jo visa gada garumā EKO padomes kolektīvs aktīvi darbojās aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanā, gan bērnu, gan darbinieku vidū. Sporta skolotājas bērniem bija sagatavojušas dažādus pārbaudījumus, kas jāveic ar velosipēdu, gan jāpārzin ceļu satiksmes drošības noteikumus, gan jāveic sarežģīti manevri atrodoties uz velosipēda. Šogad pārbaudījumi norisinājās iestādes teritotijā, tikai pēc veiksmīgu pārbaudījumu nokārtošanas, audzēkņi kopā ar audzinātājām, varēja doties ārpus iestades teritorijas un veikt maršrutu pa gleznaino meža taku, kas ieskauj mūsu iestādes apkārtni.

Lasīt tālāk: Velobrauciens 2018

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

2 nodarbību cikls š.g. 11.06. un 14.06.

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirmsskolas un jaunākā skolas  vecuma bērnu  vecāki, vecvecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.

 1. nodarbība: 06.2018 no plkst. 17.00-19.00 „Bērnu tikumiskā audzināšana”

Nodarbībā tiks:

 • sniegts ieskats par normatīvajos aktos iekļautajām audzināšanas vadlīnijām;
 • akcentēta vecāku loma bērnu tikumiskajā audzināšanā;
 • attieksmju pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā;
 • bērnu piederības izjūtas ģimenei stiprināšanā;
 • nacionālās pašapziņas veidošanā.

Lasīt tālāk: „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"