^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Pedagoģiskais process

Mērķis:

 • Licencēto pirmsskolas izglītības programmu apguves nodrošināšana.
 • Mācīšanas metodikas mērķtiecīga un pamatota izvēle, pilnveidojot mācību procesu.
 • Audzēkņu sasniegumu izaugsmes sekmēšana atbilstoši katra individuālajām spējām.
 • Harmoniskas, konkurētspējīgas personības veidošanās veicināšana.
 • Drošas, audzēkņu attīstību veicinošas, pirmsskolas vides nodrošināšana
 • Pieejamo resursu mērķtiecīga izmantošana, nodrošinot mācību un audzināšanas procesu.
 • Efektīva pirmsskolas darbības vadība un organizēšana.

Izglītojamo skaits

 Grupu skaits

 Izglītojamo skaits

19

426

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem.

 

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar valodas attīstības traucējumiem

(programmas kods 01015511)

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības

traucējumiem (programmas kods 01015611)

 

Bērniem ikdienā piedāvājam :

Trīsreizēju ēdināšanu un medicīnisku aprūpi.

Zināšanu apguvi, izmantojot dažādas organizācijas formas un metodes.Bērnu vispārējā attīstība un prasmju apguve tiek realizēta ar rotaļu metodēm pēc nedēļu tematiskā plānojuma.

Prasmju un iemaņu attīstību:

 • runas attīstībā,
 • matemātikā,
 • literatūrā,
 • iepazīstināšanā ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm,
 • iepazīstināšanā ar dabu,
 • veidošanā,
 • zīmēšanā,
 • aplicēšanā,
 • mūzikā,
 • sportā,
 • konstruēšanā,
 • rokdarbos/ mājturībā,
 • kustību attīstībā,
 • sensorā attīstībā,
 • darbībās ar priekšmetiem

 

Par vissvarīgāko pedagoģiskajā procesā mēs uzskatām:

 • nostiprināt bērnu veselību un fizisko attīstību;
 • palīdzēt bērnam apzināties sevi kā personību, attīstīt personisko pieredzi, izjūtas, nodrošināt labu pašsajūtu;
 • bagātināt bērnu emociju un jūtu pasauli, attīstīt uzmanību, sajūtas, uztveri, domāšanu, atmiņu un iztēli;
 • nodrošināt saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos;
 • pilnveidot bērna spējas atbilstoši vecumam un attīstībai ilgstošāku laiku koncentrēties intelektuālai darbībai;
 • attīstīt bērnu radošumu, zinātkāri;
 • veidot pozitīvi saudzējošu attieksmi pret lietām un dzīvām būtnēm, apzināties sava un citu darba nozīmīgumu;
 • apgūt prasmi darboties kolektīvā;
 • akcentēt bērna nacionālo piederību;
 • rosināt bērnus atrisināt vienkāršas problēmas patstāvīgi vai meklēt pieaugušā palīdzību;
 • sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei, pievēršot uzmanību psiholoģiskai un sociālai sagatavotībai.

 

Sadarbība ar vecākiem

Iestādē ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vecākiem. Vecākiem ir iespēja aktīvi darboties iestādes padomē, izteikt savus ierosinājumus, priekšlikumus iestādes attīstībai un darbības uzlabošanai, kā arī apmeklēt atvērto durvju dienas. Vecāki līdzdarbojas dažādos iestādes organizētajos pasākumos:

 • tematiskās izstādes,
 • iestādes sakopšanas talkas
 • grupu  pasākumos u.c.

 

Mūsu tradīcijas

 • zinību diena,
 • gadskārtu svētki (Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo),
 • rudens svētki,
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts,
 • zīmēšanas festivāls,
 • sporta diena,
 • tematiskās bērnu darbu izstādes,
 • atvērto durvju dienas,
 • teātra dienas (iestādes darbinieki iestudē lugu un pārsteidz savus audzēkņus),
 • leļļu teātra izrādes,
 • viesmākslinieku koncerti,
 • dzimtās valodas diena (21.februāris),
 • māmiņu dienas koncerti,
 • grupu izlaidumi (ekskursijas izlaiduma grupu bērniem),
 • vecāko grupu pārgājiens līdz "Līgo" parkam,
 • svētku un tematisko pasākumu kopīga atzīmēšana kolektīvā,
 • darbinieku sveikšana jubilejās,
 • kopīgas ekskursijas,
 • piedalīšanās Stopiņu novada organizētajos pasākumos.

 

 

Mēs sadarbojamies ar:

 • Ulbrokas bibliotēku,
 • Ulbrokas mūzikas un mākslas skolu,
 • Ulbrokas vidusskolu,
 • Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centru,
 • Stopiņu pamatskolu,
 • Stopiņu novada vēstures muzeju,
 • Pierīgas novada Pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"