^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Iestādes vēsture:

 

Rīgas rajona padomju saimniecība „Ulbroka” 1973. gadā uzcēla bērnudārzu saimniecības darbinieku bērniem, LLMEZPI darbinieku bērniem un PMK darbinieku bērniem.

 

 • 1973.gada 16.oktobrī pirmā vadītāja Ilgmāra Priede atvēra 6 grupas.
 • 1988.gadā pēc individuālā projekta piebūvēja klāt vēl 6 grupu korpusu. Kopā bērnudārzā „Pienenīte” tika izveidotas 12 grupas,kuras apmeklēja 280 bērni.
 • Pēc vadītājas I. Priedes aiziešanas pensijā, no 1991.-2001. gadam par bērnudārza vadītāju strādāja Alma Plūce.
 • 1992.gada augustā Lauksaimniecības departamenta b/d „Pienenīte” tika nodots Stopiņu pagasta padomes īpašumā.
 • Sākot ar 1992. gadu jaunatvērtajā korpusā strādāja 7 grupas, kuras apmeklēja 150 bērni.
 • No 2001.gada 1.decembra par iestādes vadītāju strādā Lelde Sturme. Šajā gadā darbojas 6 grupas
 • 2002.gada 1.septembrī no jauna tika atvērta 7.grupa „Lācēni”, bet  2003.gada 1.septembrī vēl 8.grupa „Rūķēni” un 9.grupa „Mārītes”. Kopējais bērnu skaits iestādē – 200 bērni.
 • 2004.gada 1.septembrī tika atvērta 10.grupa „Zaķēni”.
 • 2005.gada 1.septembrī tika atvērta 11.grupa „Putniņi”.
 • 2009.gada 1.septembrī  tika atvērtas 2 grupas  filiālē Vālodzēs mazākajiem iestādes bērniem no pusotra līdz 3 gadu vecumam.
 • 2012.gada 31. augustā tika atklāts iestādes jaunais korpuss ar 5 grupām.

 

Informācija par PII „Pienenīte” šobrīd:

 

Finansējums

PII „Pienenīte” darbu atbalsta, finansē un pārzina Stopiņu novada dome.

 

Darbinieki – 106, tai skaitā pedagogi – 55.

Iestādes darba laiks – no plkst. 7.00 - 19.00.

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"