^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

“Saulīšu” grupas bērni izzina ūdeni

Šā gada 20.februārī pie mums grupā “Saulītes” ciemojās ūdens pētnieki -Jānis Rubulis un Sandis Dejus no RTU Ūdens Pētniecības Laboratorijas. Bērni uzzināja, kā  rodas ūdens, kāpēc ir nepieciešams ūdens, kā ūdens nonāk no ūdenskrātuves līdz mūsu  mājām, cik garš un sarežģīts ir tā ceļš, un cik svarīgi ir to taupīt. Kā  var ietaupīt dzerot ūdeni no krāna, jo krāna ūdens ir tikpat garšīgs un drošs dzeršanai kā veikalā iegādātais ūdens. No visa lielā ūdens daudzuma, kas ir pieejams uz pasaules, ja to salietu vienā 3.l. burkā, tad dzeramais ūdens no tā ir tikai viena tējkarote. Tas lika bērniem padomāt, kāpēc un cik svarīgi ir taupīt ūdeni, jo ūdens ir dzīvība!

Lasīt tālāk: “Saulīšu” grupas bērni izzina ūdeni

Dzimtās valodas diena “Pienenītē”

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas, un tai veltīto pasākumu, mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda - caur tautas dziesmām, spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, izceļot valodas bagātību. Arī Latvijā Dzimtās valodas dienas atzīmēšana nu jau ir kļuvusi par tradīciju.

Lasīt tālāk: Dzimtās valodas diena “Pienenītē”

ENERĢIJA UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS ‘’ZAĶĒNU” GRUPAS VECĀKU PROFESIJĀS

2018.gada nogalē „Zaķēnu” grupas vecāku sapulcē   skolotājas   aicināja vecākus paciemoties grupiņā un pastāstīt  bērniem par  savu  profesiju. Atsaucās  Martas un Pētera mammas. Priecājāmies par atsaucību, abu mammu darbs sasaucās ar EKO skolas tēmām: enerģija un veselīgs dzīvesveids.

Janvāra  beigas. ‘’Zaķēnu’’ grupas bērni pēc brokastīm pulcējas skolotāju istabā, kur atrodas interaktīvā tāfele. Martas mamma, Iveta Ramoška, solīja atnākt, parādīt un pastāstīt par savu darbu. Viņa  uzņēmumā  ‘’Elektrum ‘’ strādā par reklāmas speciālistu. Sākumā Iveta iepazīstina ar ģimeni un uz ekrāna parādās pirmā reklāma, skaists kaķis, kas ir ģimenes mīlulis. Tad Iveta stāsta ,ka uzņēmums tirgo elektrību, sūta rēķinus, piedāvā dažādas ierīces, stāsta par elektrības taupīšanu, viss tiek parādīts uz ekrāna, piem., ka cepot, pannai tiek uzlikts vāks.

Lasīt tālāk: ENERĢIJA UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS ‘’ZAĶĒNU”  GRUPAS VECĀKU PROFESIJĀS

Dāvana savai māju vietai

 

PII “Pienenītei”  45-tajā un Latvijai 100-tajā jubilejā

Šis 2018./2019. mācību gads iezīmējās ar diviem nozīmīgiem notikumiem- oktobrī tika svinēta mūsu PII “Pienenītei” 45-tā, bet novembrī Latvijai 100-tā jubileja. Jau laicīgi plānojām kā iesaistot mūsu iestādes bērnus, viņu ģimenes un darbiniekus, kopīgi gatavojoties šiem notikumiem. Būtiski ir ieaudzināt bērnos svētku gaidīšanas prieku,  gatavošanos tiem, kura vienmēr sākas ar savas sētas sakopšanu un greznošanu.

Kolektīvā diskutējām kā bērniem vissaprotamāk pastāstīt par gatavošanos svētkiem, kā ieaudzināt tikumiskās vērtības un  kā iesaistīt ikkatru  svētku norisē. Tāpēc tika uzrunāti bērnu vecāki iesaistīties divās akcijās, lai šie notikumi rezonē ģimenēs un bērni mācās šīs vērtības un attieksmi no saviem vecākiem. Šīs akcijas  uzrunāja ikvienu iestādes darbiniekam un ikvienu bērna ģimenei: ieguldīt savu laiku un darbu, novēlot mīļus vārdus un darot labus darbus, lai kopīgi sirdssilti sasildītu savu māju vietu.

Lasīt tālāk: Dāvana savai māju vietai

Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

 28.janvāra pēcpusdienā, kopā ar Latvijas piecu pirmsskolu iestāžu pārstāvēm, kā arī trīs Igauņu pirmsskolas iestāžu pārstāvēm devāmies pieredzes apmaiņas vizītē uz Klaipēdu, Nordplus Junior projekta “Meet yourself” ( Satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir  sadarbība ar vecākiem un pedagoģiskais darbs daudzkultūru vidē. Projekta norises laiks:2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Klaipēdā viesojāmies 5 dažādās pirmsskolas iestādēs, mums bija iespēja iepazīties ar kaimiņvalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, vērojām mācību procesu, grupu nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, apmeklējām profesionālās pilnveides kursus – “Veiksmīgas dzīves stratēģija”,  kā arī piedalījāmies seminārā un prezentējām savu iestādi.

Viesojāmies arī Klaipēdas kultūras un amatniecības centrā, kur vairāk izzinājām lietuviešu kultūru, tradīcijas un ieražas, kā arī degustējām nacionālos ēdienus. Noslēgumā bija rotaļu aktivitātes - katra valsts iemācīja vismaz 3 rotaļas projekta dalībnieku grupai.

Lasīt tālāk: Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Kopš 2017./2018.m.g. esam pilotskola Skola 2030 projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Komandas sastāvā ir 8 iestādes pedagogi, kuri apmeklē projekta organizētās mācības.

Pakāpeniski apgūtās zināšanas iekļaujam ikdienas mācību procesā, un ar gūto pieredzi Skola 2030 mācībās, dalāmies ar saviem kolēģiem. Mūsu iestādes kolektīvs ir idejām bagāts, atvērts jaunām zināšanām un prasmēm, gatavs aktīvi līdzdarboties komandā, kas nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbību, attīstību un sekmētu virzību atbilstoši laikmeta prasībām.

Lasīt tālāk: PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Ziemas prieki 2019

Šī ziema mūs lutināja ar ziemai atbilstošu laiku un sniegu. Katra grupiņa regulāri dodas āra pastaigās, un arī ziemā var sportot ārā. Izglītojot bērnus, īpašu uzmanību pievēršam aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, darbojoties arī Ekoskolu programmā, cenšamies aktivizēt un rosināt bērnus kopā ar ģimenēm daudz laika pavadīt ārā.

Lasīt tālāk: Ziemas prieki 2019

Izzinošas nodarbības par elektro drošības jautājumiem “Pienenītē”

Š.g. 15. februārī mūsu iestādē viesojās AS “Sadales tīkls”  Pierīgas tehniskās daļas Projektu nodaļas vadītājs Mārtiņš Ozols ar izglītojošām nodarbībām par elektrodrošības jautājumiem. Nodarbībās piedalījās vecāko un sagatavošanas grupu bērni. Bija sagatavota interaktīvā prezentācija, kuras laikā bērniem bija jādomā un jāatbild – vai drīkst kāpt uz elektrības stabiem, vai ir labi lietot matu fēnu vannā, vai varbūt drīkst ļaut mazajam brālim/māsai spēlēties ar elektroierīcēm, kas pieslēgti pie elektrības?? Tika pārrunātas daudz dažādas situācijas, kas ikdienā ir sastopamas katram no mums. Šī ļoti svarīgā informācija par elektrodrošības jautājumiem bērniem tika izstāstīta interesantā un uzmanību piesaistošā veidā.

Lasīt tālāk: Izzinošas nodarbības par elektro drošības jautājumiem “Pienenītē”

Sludinājums

Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  patstāvīgā sporta skolotāju.  Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība sporta pedagoģijā, ar kvalifikāciju –sporta skolotājs. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā, darbs komandā.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā no pl.:8:00-17:00.

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"